Studenten lossen lerarentekort op

Nieuws | de redactie
4 december 2007 | Meer dan de helft van de studenten geeft aan positief te staan tegenover een bijbaan in het onderwijs, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale DenkTank. Hiermee kan een deel van het aanstaande lerarentekort ondervangen worden. Een belangrijk positief effect van de bijbaan is dat veel studenten tijdens hun studie in aanraking komen met het leraarschap. Sywert van Lienden van LAKS noemt dit "een noodzakelijke, uitdagende oplossing die er voor kan zorgen dat onderwijs en maatschappij verweven raken en elkaar naar een nieuw nog onontdekt niveau brengen”.

Dit zal de instroom in de lerarenopleidingen bevorderen. Bovendien zal de uitwisseling tussen scholen enerzijds en het hoger onderwijs anderzijds de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. De Nationale DenkTank heeft zich de afgelopen drie maanden gebogen over de problemen in het onderwijs, waaronder ook het aanstaande kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort. Eén van de door de Nationale DenkTank aangedragen oplossingen betreft het idee van de PAL (de Persoonlijk Assistent voor Leraren), die de leraar bijstaat en een deel van de taken overneemt. Voorop staat dat de docent zelf aangeeft gebruik te willen maken van een PAL. De docent heeft zo meer tijd heeft om zijn kerntaken uit te voeren en om zichzelf te ontwikkelen via bijscholing. De docent blijft echter eindregisseur van het onderwijs en stuurt de PAL aan.

De PAL kan assisteren bij surveilleren, nakijkwerk verichten, maar ook individuele uitleg aan leerlingen geven of helpen bij projectbegeleiding. Mits geschikt bevonden kunnen studenten, promovendi of werknemers uit het bedrijfsleven als PAL ook een deel van de klassikale lessen van een docent overnemen. Door het binnenhalen van de inhoudelijke kennis en expertise van studenten, promovendi en professionals zal het onderwijs verrijkt worden. Strenge selectie en het opleiden van de PAL garandeert voldoende didactische kwaliteiten.

Uit een enquête van de Nationale DenkTank onder ruim 3500 studenten blijkt dat het animo voor een dergelijke bijbaan hoog is: 53% geeft aan een functie als PAL te willen. Onder ruim 160 ondervraagde promovendi geeft 41% aan een jaar langer over hun onderzoek te willen doen om een dag per week het onderwijs bij te staan. De DenkTank heeft berekend dat wanneer 5% van de studenten samen met 0,5 % van werknemers uit het bedrijfsleven één dag per week het onderwijs bijstaat als PAL, hiermee het aanstaande lerarentekort volledig zou kunnen worden opgelost. Een voltijdsdocent kan op deze wijze op bijna twee dagen per week op ondersteuning rekenen.

Verschillende partijen hebben inmiddels positief gereageerd op het voorstel om de PAL in het voortgezet onderwijs in te voeren.

Sjoerd Slagter , voorzitter van de VO-Raad: “Om het lerarentekort op te lossen zijn creatieve en vernieuwende ideeën nodig. De PAL is zo’n idee. De docent wordt ontlast, het werkt statusverhogend en er ontstaan kansrijke verbindingen met de universitaire wereld en het bedrijfsleven. Doen dus.”

Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond van het CNV: “De kwaliteit van het onderwijs moet bepalend zijn. Het binnenhalen van studenten en professionals zal het onderwijs ten goede komen, waarbij we moeten voorkomen dat ongekwalificeerde mensen lessen gaan overnemen.”

Bastiaan Verweij van ISO: “Fantastisch plan, goed uitgewerkt en concreet idee waar behoefte aan is”.

Luc Stevens, Algemeen Directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken NIVOZ: “Dit zal het onderwijs openen naar de samenleving toe”.

Op 19 december presenteert de Nationale DenkTank zijn volledige rapport met nog meer concrete aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK