De weg naar succes

Nieuws | de redactie
23 januari 2008 | Op dinsdag 29 januari 2008 vanaf 16.00 uur organiseert het lectoraat Ondernemen en Innoveren van De Haagse Hogeschool een bijeenkomst met als titel De weg naar succes: de ondernemende student en docent. Het thema van deze bijeenkomst is ‘ondernemend gedrag’. Binnen het lectoraat proberen we ondernemend gedrag op allerlei manieren te stimuleren: bij studenten, docenten, onszelf en bedrijven waar we mee samenwerken.Meer en meer dringt het besef door dat het welbevinden, de betrokkenheid, motivatie en ondernemendheid van mensen aan de basis ligt van een goed functionerende organisatie, afdeling, projectgroep of team. KPMG heeft in 2005 een onderzoek gedaan (Voor verankering van het ondernemerschap) waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemerschap (gericht op het opzetten van een eigen onderneming) en ondernemendheid (omvat vaardigheden als presenteren, communiceren, plannen, organiseren en houding, creativiteit, klantgerichtheid, pro-actief). Zij constateerden dat voor een goed functionerende onderneming of organisatie voorwaarde is dat leden van die organisatie ondernemend zijn. Ondernemendheid ligt ook aan de basis van een keuze voor het zelfstandige ondernemerschap. Het belang van ondernemend gedrag is dus evident en daarmee een belangrijk thema in de activiteiten van ons lectoraat.

De ondernemende student en docent
De activiteit bij uitstek waarmee we ondernemend gedrag proberen te stimuleren is de minor Ondernemen & Innoveren. De minor heeft dit jaar haar 100ste student mogen verwelkomen. Op 29 januari 2008 zal dit heugelijke feit tijdens een feestelijke bijeenkomst worden gevierd. Na afloop van elke minor wordt in samenwerking met de Rabobank een innovatieprijs uitgereikt aan de student met het meest innovatieve, creatieve en financieel haalbare idee. Op 29 januari zal de vijfde uitreiking van deze prijs plaatsvinden. Daarnaast reikt BViT een IT stimuleringsprijs uit.

Naast het onderwijs hebben we het afgelopen half jaar ook onderzoek gedaan naar het ondernemende gedrag van onze studenten. De vraag die we onszelf gesteld hebben is in hoeverre het door ons ontwikkelde programma bijdraagt aan de ondernemendheid van studenten. Henk Schout en Edwin Muntjewerff hebben samen met Psychologisch adviesbureau Kuijpers en Partners dit onderzoek opgezet en uitgevoerd en de resultaten hiervan zullen ook op 29 januari gepresenteerd worden.

Tot slot zal Wiebe Houkamp een presentatie geven over ondernemend gedrag optima forma en ons daarmee prikkelen en inspireren om het beste uit onszelf te halen. Wiebe Houkamp is mede oprichter van “Educatief Ondernemen” een initiatief dat zich richt op het stimuleren van ondernemend gedrag en ondernemerschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij docenten. De weg naar succes begint immers bij ondernemend gedrag en ondernemende rolmodellen als voorbeeld!

HET PROGRAMMA

14.30                 Uitreiking certificaten aan de deelnemers van de minor O&I
16.00                 Welkomst en inschrijving voor themabijeenkomst De weg naar succes: de ondernemende student en docent!
16.15                Introductie door Dr. Saskia J.M. Harkema MBA, lector Ondernemen & Innoveren
16.25                 Presentatie Wiebe Houkamp, Educatief Ondernemen, getiteld ‘De weg naar succes: de ondernemende student en docent’
16.55                 Presentatie onderzoeksresultaten ‘Wijs Ondernemen’ door drs. H.J. Schout MA, MCC
17.10                 Vragen en discussie
17.20                 Uitreiking Rabobank Student Innovatieprijs , BViT Start Incentive en in het zonnetje zetten van de 100ste deelnemende student
17.45                  Afsluiting en borrel 

Locatie:             De Aula van De Haagse Hogeschool


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK