HZ juicht nog niet

Nieuws | de redactie
23 januari 2008 |

Het leek zo’n mooi moment voor minister Plasterk: na een werkbezoek op de Hogeschool Zeeland kon hij toezeggen dat hij de komende vijf jaar 10 miljoen extra beschikbaar stelt voor de Zeeuwse hogeschool. En passant meldde hij ook gelijk maar dat de Provinciale Staten in Zeeland overwegen om zelf 5 miljoen voor de hogeschool beschikbaar te stellen.

Het blijkt wat voorbarig. Want de minister heeft die 10 miljoen nu wel toegezegd, maar het convenant met de prestatieafspraken hierover moet nog worden getekend. De hogeschool zelf wil daarom nog niet naar buiten treden over de inhoud van die prestatieafspraken. Ook wordt publiciteit over steun van de provincie niet gewaardeerd door Provinciale Staten, zo is de inschatting van de hogeschool. Want daarover moet op 15 februari nog besloten worden. Publiciteit nu betekent druk die niet gewenst is.

De hogeschool Zeeland verkeert al enige jaren in zwaar weer, omdat de commissie- Schutte een hoog bedrag van de hogeschool terugeiste aan ‘ten onrechte’ ontvangen gelden. De hogeschool was het niet eens met deze beslissing, maar wilde ook geen jarenlange procedures. Daarom sloot de hogeschool in 2005 een overeenkomst met OCW een overeenkomst waarin stond dat de hogeschool het bedrag in de vorm van een renteloze lening over 20 jaar moest terugbetalen. Omdat het om een relatief groot bedrag gaat, werd afgesproken iedere twee jaar te evalueren of de last van het terugbetalen voor de hogeschool niet te zwaar werd.

De extra steun van OCW voor de komende 5 jaar staat los van ‘Schutte’. OCW motiveert het vanuit de maatschappelijke en economische situatie in Zeeland. Zeeland is vanwege de achterblijvende economische groei een speerpunt van de Rijksoverheid. Al enkele jaren proberen provincie en hogeschool het vestigingsklimaat voor bedrijven aantrekkelijker te maken door het opbouwen van een Zeeuwse kenniseconomie. Ook is het vanwege de toenemende vergrijzing gewenst als er meer jongeren in de provincie blijven wonen.

‘Om dit te bereiken moet jongeren wél iets worden geboden: bijvoorbeeld hoger onderwijs van hoge kwaliteit’, zo zegt minister Plasterk. ‘De financiële steun is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs nog verder omhoog te brengen. Goed onderwijs trekt studenten aan en verbetert bovendien het rendement.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK