Manager niet langer zondebok

Nieuws | de redactie
29 januari 2008 | Al een tijd - vooral sinds 'Fortuyn' - is het gewild om managers de schuld te geven van alle mogelijke misstanden binnen de publieke sector. Leidinggevenden binnen zorg, onderwijs en dergelijke zouden zich teveel bezighouden met fusies, waardoor ze steeds verder van de praktijk zouden gaan staan. Zij zouden daarmee vooral ook de professionals belemmeren. Mirko Noordegraaf, hoogleraar 'Publiek Management' in Utrecht dient dit discours stevig van repliek. Problemen die professionals ervaren worden niet veroorzaakt door managers, maar door een veranderende samenleving.

Het is juist de taak aan managers om die ontwikkelingen in goede banen te leiden. Noordegraaf pleit in zijn inaugurele rede dan ook voor een eerherstel van de publieke manager. Het is volgens Noordegraaf niet de manager maar de veranderende samenleving, die ten grondslag ligt aan de problemen op de werkvloer. Noordegraaf: ‘Burgers worden steeds mondiger en veeleisender, waarbij ze zelfs agressie niet schuwen om hun zin te krijgen. Ook worden incidenten vaak door de media uitvergroot. Daarnaast wordt door alle bezuinigingsmaatregelen de financiële situatie binnen de publieke sector steeds nijpender.’

De nieuwe hoogleraar moet daarom niets hebben van verhalen als zouden managers zich verrijken ten koste van de professionals. Volgens hem is hierdoor een situatie ontstaan waarbij managers steevast als ‘schuldigen’ en professionals als ‘slachtoffers’ worden neergezet. Daarbij luidt niet alleen in veel media, maar zelfs onder politici het credo: ‘Weg met de manager’. Noordegraaf pleit daar juist recht tegenover voor een eerherstel van de publieke manager. Die kan dankzij zijn expertise dergelijke processen juist in goede banen leiden. Ook kan hij ervoor zorgen dat professionals hun werk beter kunnen doen. Wél is het volgens Noordegraaf zaak dat de manager zelf ‘professioneler’ wordt, waarbij ze efficiency en marktgericht denken niet de boventoon laten voeren. Managers moeten beter zicht krijgen op wat er op de werkvloer speelt en hun werkwijze afstemmen op het uitvoerende werk. Daarnaast moeten zij streven naar kleinschaligheid, ook binnen grote, gefuseerde organisaties. 

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK