Ondernemerschap door HO versterkt

Nieuws | de redactie
29 januari 2008 |

Het project GO! (Gelderland Onderneemt) vanuit het hoger onderwijs in die provincie kan door steun van EZ per direct van start. Doel van het project is om in de provincie Gelderland het aantal startende ondernemers te vergroten en de kwaliteit van hen te verbeteren.  Het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap zal daar in het hoger onderwijs een prominente plaats krijgen. De activiteiten zijn daarbij niet alleen gericht op studenten uit het hoger onderwijs, maar ook op leraren en leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs. HAN, ArtEZ en RU onderschrijven het belang van het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren in een vroeg stadium. Juist in het onderwijs is het mogelijk mensen te interesseren voor de mogelijkheden van ondernemerschap en voor het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden voor het starten van een onderneming. Nieuwe ondernemingen zijn een belangrijke regionale banenmotor en zijn van groot belang voor de economische groei.

Nieuw elan
De HAN, ArtEZ en de Radboud Universiteit, met samen zo’n 43.000 studenten, ontwikkelden al activiteiten op het gebied van ondernemerschap. Zo zijn er lesprogramma’s en trainingen over ondernemerschap en worden starters begeleid. Hierbij wordt ruim gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van ondernemers en adviseurs. Toch ervaren de drie instellingen nog altijd knelpunten: activiteiten gericht op het basis- en voortgezet onderwijs (inclusief lesprogramma’s voor de pabo en lerarenopleidingen) ontbreken, de startersactiviteiten zijn nog niet voor alle studenten toegankelijk, de begeleiding van starters kan verbeteren en de contacten met het bedrijfsleven moeten beter worden georganiseerd. Deze knelpunten worden de komende jaren aangepakt.

GO! een impuls voor de regionale economie
Met het project GO! bundelen de drie kennisinstellingen hun kennis, ervaring en krachten om in de regio ondernemerschap te stimuleren. Om studenten en startende ondernemers te ondersteunen komt op iedere instelling een steunpunt. Het Centrum voor Ondernemerschap van de HAN breidt zijn activiteiten uit en bij ArtEZ en de Radboud Universiteit worden nieuwe steunpunten gerealiseerd. Voor jonge starters komen bij de drie kennisinstellingen werkplekken met begeleiding (zogenaamde broedplaatsen). In samenwerking met het bedrijfsleven wordt voor extra begeleiding gezorgd en worden thematische programma’s ontwikkeld afgestemd op regionaal economische speerpunten. De instellingen hebben de ambitie om vóór 2012 meer dan 800 jonge ondernemers de helpende hand te bieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK