Oude sage, nieuwe visie

Nieuws | de redactie
8 januari 2008 | Njáls saga , een van de twee belangrijke saga’s van de IJslanders, bevat bijbelse verwijzingen, referenties naar het kerkelijk jaar en christelijke metaforen. Dat concludeert Andrew Hamer in zijn Groningse proefschrift waarop hij 14 januari promoveert. Deze christelijke elementen vormen blijkens zijn onderzoek een ethisch raamwerk voor zowel Njáls saga als de bekende Laxdœla saga, waarmee personages en hun handelen beoordeeld kunnen worden. Veel van het narratieve materiaal van de twee saga’s zou gebaseerd zijn op geschreven bronnen en niet, zoals vaak verondersteld, op mondelinge.

Hamer suggereert dat de auteur van Njáls saga waarschijnlijk de Laxdœla saga als narratief model heeft gebruikt. Deze twee zijn de twee belangrijkste saga’s van IJsland. Beide staan te boek als meesterwerken binnen de middeleeuwse literatuur. Allebei worden ze bestudeerd bij colleges over middeleeuwse literatuur, maar ook in colleges Oudnoors en IJslands. Hamer stelt in zijn proefschrift dat een aantal bekende bijbelse teksten over het Laatste Oordeel alsook invloeden uit christelijk-hagiografische en apocriefe literatuur gebruikt zijn door de auteur van Njáls saga. Dit zou hij hebben gedaan om het verhaal te structureren en om het een ethisch raamwerk te geven. Deze dienden ook als bron voor veel van de metaforen in de saga.

Het hoofdmotief in Njáls saga is ‘good judgement’, gedefinieerd als een evenwichtig verbond van rechtvaardigheid en genade. De saga presenteert een rolmodel van ‘perfect judgement’ in de persoon van aartsengel Michaël. De aanwezigheid van dezelfde christelijke narratieve elementen in Laxdœla saga doet sterk vermoeden dat die model heeft gestaan voor Njáls saga. Omdat de bronnen van dergelijke elementen per definitie schriftelijk zijn, pleit Hamer voor een bredere discussie over de rol van mondelinge traditie in het ontstaan van de geschreven IJslandse saga’s.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK