Reich in debat met Van der Hoeven

Nieuws | de redactie
17 januari 2008 | EZ-minister Maria van der Hoeven deelt de visie van Robert Reich, de Amerikaanse politicus, dat veel mensen zich door de toenemende globalisering zorgen maken over het behoud van sociale waarden en herkent de trends die Reich in zijn nieuwe boek ‘Superkapitalisme’ schetst. Reich stelde recent in interview met ScienceGuide een zogenaamde ‘progressieve voucher’ voor onderwijs voor. “Ik ben een voorstander van onderwijsvouchers waarvan de waarde omgekeerd evenredig is aan het gezinsinkomen.

Bovendien moeten de belastingmaatregelen voor de inkomstenbelasting verruimd. De eerste $ 20,000 inkomen zou geheel van loonbelasting vrijgesteld moeten worden, terwijl het plafond voor het betalen van inkomstenbelasting opgetrokken dient te worden.”

Van der Hoeven is echter meer kritisch over de Amerikaan –met wie zij in debat ging over zijn boek- waar hij de consument voor de problemen verantwoordelijk houdt. ‘Consumenten hebben juist veel in te brengen en hebben een grote stem. Ze kopen niet meer bij bedrijven die de wereld verpesten. Bedrijven zijn zich ook zelf steeds meer bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij bevinden ons in een andere positie dan de Verenigde Staten.’

Het heeft volgens haar dan ook weinig zin om, zoals Reich voorstelt, bedrijven in Nederland via wetten en regels aan te zetten tot meer maatschappelijk verantwoord gedrag. Wel blijft een discussie nodig over de omstandigheden waaronder geproduceerd wordt. ‘Nederland kan dat niet alleen. Samen met internationale organisaties moeten we ondernemingen ertoe aanzetten meer te doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn een klein land en hebben een open markt nodig om onze economie concurrerend en welvarend te houden.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK