Stimulans tot ondernemen in HO nog zwak

Nieuws | de redactie
31 januari 2008 | Studenten worden weinig gestimuleerd zich te richten op een ondernemende loopbaan. In het wo zegt bijna de helft van hen dat zij helemaal niet daartoe uitgedaagd of geïnformeerd worden. In het hbo zegt 19 % dat zij tamelijk tot zeer aangemoedigd worden in zo’n richting te gaan en dat 40 % een beetje aanmoediging ondervindt.

De studenten zijn blijkens het onderzoek van B&A wel kritisch op hun eigen inzet hierbij. 42 % (hbo) en 47 % (wo) erkennen dat zij zelf geen gebruik maken van de mogelijkheden die hen geboden worden. Maar 8 % van de wo-studenten doet dat naar eigen zeggen wel. In het hbo is dit 16%. Het onderzoek noemt ondernemerschap dan een ‘ontluikend thema’ in het hoger onderwijs.

Opvallend is hoe studenten een eigen ervaring met ondernemerschap opdoen. In het hbo doet slechts 10 % dit in de context van de stage, in het wo geldt dit voor5 % van hen. Veel meer impact blijkt de eigen bijbaan te hebben: 19 % in het wo en 17 % in het hbo noemt die de relevante eigen ervaring met ondernemerschap.

HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra wees in debat met het ISO hierover op het belang van het competentiegericht leren bij dit thema. Deze aanpak heeft in het hoger onderwijs de aandacht voor vaardigheden en attitudes die met een meer ondernemende instelling- bij studenten én docent- samenhang duidelijk vergroot. Bij alle kritische kanttekeningen die erbij gemaakt worden, onderstreepte Terpstra, “is dit toch een concept dat deugt, dat er een wezenlijke bijdrage aan levert.” Het heeft studenten nadrukkelijker gefocust op hun houding en vaardigheden, omdat deze een duidelijker onderdeel van de competenties op het niveau van hoger onderwijs zijn geworden, naast de noodzakelijke kennisbasis. Terpstra noemde in dit verband ook de rol van de lectoren van grote betekenis, omdat zij ervaring en inzichten uit ondernemingen concreet in opleidingen weten te brengen.

Minister Plasterk heeft 30 miljoen euro gereserveerd om ondernemerschap en ondernemendheid binnen het onderwijs te stimuleren. ISO-Voorzitter Bastiaan Verweij wil zich hier “hard voor maken, want het ISO wil dat ondernemerschap binnen het onderwijs meer gestimuleerd wordt en wil daarom dat de bijverdiengrens van studenten wordt afgeschaft. Er moet meer ruimte komt binnen stages om ondernemend aan de slag te kunnen gaan, net als de mogelijkheid om af te studeren binnen het eigen studentbedrijf. Daarnaast moet er een ondernemersregeling komen gebaseerd op de al bestaande topsportregeling die ondernemende studenten meer flexibiliteit en begeleiding in de studie biedt. Ondernemende studenten moeten geen studie-uitvallers worden. Ze moeten binnen de muren van de onderwijsinstelling blijven, maar daarvoor is een flexibele opstelling vanuit het onderwijs een vereiste.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK