Toekomst HO fundamenteel ter discussie

Nieuws | de redactie
7 januari 2008 |

De PvdA staat voor een fundamentele keuze. Want de visie van fractieleider –en oud-woordvoerder- Tichelaar op de toekomst van het HO wijst in een andere richting dan die van de minister, namelijk in die van zijn voorganger Jo Ritzen in zijn rede ‘The Perfect Storm’. Daarmee neemt de Kamerfractie het lot van de strategische agenda van partijgenoot Plasterk in handen. Vanuit de politiek klinken na enkele dagen onder de boom wat meer genuanceerde reacties. Coalitiepartner CDA is tegenover ScienceGuide mild-verbaasd. Al eerder zouden analoge voorstellen als die van Tichelaar door Plasterk naar voren zijn gebracht. “Maar dat heeft hij in het coalitieberaad verloren.”
Het CDA voelt niets voor een soort privatisering van het HO via de bijdrage van de deelnemers. Een ‘leenstelsel’ in de studiefinanciering wilde het al in oktober niet zomaar slikken. Zo’n financieringsmodel immers gaat het zwaarst drukken op de middengroepen en gezinnen met meerdere studerende kinderen.

Vanuit de oppositie reageert de VVD met veel nuance, want –aldus Halbe Zijlstra- het is bespreekbaar dat studenten een veel groter deel van hun studie zouden betalen. “Maar dan wel mits dit onderdeel zou zijn van een veel breder pakket, waarin bijvoorbeeld ook de bekostigingssystematiek wordt meegenomen en kwaliteitsgerichte maatregelen zijn opgenomen.” Als het gesprek alleen over hogere kosten per student zou gaan, vindt Zijlstra dit “te eenzijdig. Dat oogt toch vooral als een bezuinigingsmaatregel.”

Men prijst de PvdA dat zij het studiekostenbesef van studenten op de agenda wil zetten. “Internationaal gezien scoort de student in Nederland nog altijd relatief laag als het gaat om inzet en uitdaging,” en daarom acht Zijlstra een dergelijk signaal politiek zinvol.

“Wat Tichelaar heeft gezegd slaat natuurlijk wel alles. Zeker na al het gedraai van de laatste maanden.” Daarmee schiet SP-er Van Dijk tegen ScienceGuide uit zijn slof.“Plasterk heeft nog aangekondigd geen grote stelselwijzigingen door te voeren, maar nu wil de PvdA- fractie de rekening voor een gehele studie eenzijdig bij de student leggen,” zei men vanuit zijn fractie. Ook PvdA- fractielid Marianne Besselink zei eind december in het VSNU-café dat zij voor ‘finetuning’ van onderwijsbeleid was en niet langer voor “grote onderwijshervormingen.” ScienceGuide pikte tevens op dat men in de PvdA-top Tichelaar ook ontraden zou hebben een dergelijke gedachte naar voren te brengen.

“Eerst kwam minister Plasterk met het plan de basisbeurs af te schaffen. Toen wilde hij de masteropleiding niet meer financieren en daarna kondigde hij aan het collegegeld te verhogen voor de lerarensalarissen,” telt de SP op. “Dit is dus het vierde PvdA-voorstel om studenten te laten opdraaien voor financieringsproblemen in het onderwijs. Het is treurig dat juist de PvdA keer op keer pleit voor hoge studiekosten.”

In zijn rede in Tokyo zei Ritzen onder meer: “Innovate, innovate, innovate. Government policy has to give universities the possibility for innovation. But universities also have to become themselves more innovative. In Europe, despite the Bologna Agreement and the ambitions of the Lisbon Agenda, European universities are in need of fundamental reform.” Maar ook de overheden moeten hun rol veel ernstiger nemen en borging niet langer als een puur nationale zaak leren zien en “joint accreditation and quality control” op het niveau van de ‘Bolognalanden’ opzetten.”

Ritzen trekt daaruit de conclusie dat het HO uit de regelstelsels van de publieke sector gehaald zou moeten worden. “Europe’s HE is still handicapped in innovation due to the fact that it is underfinanced and overregulated. In spite of reform efforts, HE institutions often still are part of a Government department, without appreciating the special characteristics. The overregulation also implies limitations on creating the highly necessary diversity in HE supply.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK