Voorkom eeuwenlange spijt van kustingrepen

Nieuws | de redactie
23 januari 2008 | Bestemmingsplannen houden nagenoeg geen rekening met de aardwetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van de Nederlandse ondergrond. Dat kan desastreuze gevolgen hebben. Dat ligt overigens niet alleen aan beleidsmakers: ook aardwetenschappers zelf moeten meer samenwerken, hun onderzoek ordenen en het goed presenteren zodat het beter gebruikt kan worden.

Nederland is zoals bekend zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, en die kwetsbaarheid is bepalend voor de inrichting van ons land. De problemen waarmee we langs de kust te maken zullen krijgen (afkalving, verdroging, erosie door recreatie), vragen om creatieve oplossingen, maar dan wel door vakmensen aangedragen. Er worden al te gemakkelijk grootse plannen ontvouwd die vrijwel zeker onvermoede neveneffecten zullen hebben. Aan kust en duinen mag niet gesleuteld worden door mensen zonder grondige kennis van de processen die daar in het verleden hebben gespeeld. Een verkeerde ingreep kan desastreuze gevolgen hebben waarvan we eeuwenlang spijt zullen hebben.

Nooit waren er zoveel beleidsvoornemens op het gebied van de ruimtelijke ordening als op dit moment. Er is een nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, en er zijn sinds kort richtlijnen van de Europese Unie op het gebeid van habitat, water en binnenkort bodem. Die nieuwe wetgeving was voor de KNAW aanleiding om in kaart te brengen hoe een coherent onderzoeksprogramma in de aardwetenschappen er uit kan zien.

Het KNAW-rapport Geïntegreerd wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke ordening. Een voorstel voor een raamprogramma geeft voorstellen voor onderzoek vanuit het oogpunt van het beleid en vanuit dat van de onderzoekers. Daarnaast behandelt het aan de hand van een voorbeeld (het kust- en duinlandschap) op welke manier de aardwetenschappen kunnen worden ingeschakeld bij de ruimtelijke ordening.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK