Wat doen mensen in de wetenschap nu echt?

Nieuws | de redactie
31 januari 2008 | Moeten docenten en wetenschappers steeds meer tijd vermorsen met management en andere taken, die hen van hun professionaliteit verwijderen? Een nieuw onderzoek biedt verrassende gegevens. De metingen van de bestede tijd geven een duidelijk beeld. Er wordt belangrijk meer tijd aan onderzoek besteed (51%) dan aan onderwijs (37%). De categorie ‘overig’ met activiteiten die met de interne organisatie van doen hebben (management, overleg) is met 12% redelijk bescheiden. En dat blijkt bovendien duidelijk minder dan 25 jaar geleden.

Het vorige tijdsbestedingsonderzoek onder wetenschappelijk personeel vond plaats in 1982/83. Ten opzichte van 25 jaar geleden geldt dat er in drie van de vier onderzochte sectoren nu minder tijd besteed wordt aan overige werkzaamheden (inclusief maatschappelijke dienstverlening). In twee van de drie sectoren (Taal en Cultuur en Gedrag en Maatschappij) wordt er nu vooral meer tijd aan onderwijsactiviteiten besteed. In de sector Techniek daarentegen is de relatieve tijdsbesteding aan onderwijs iets afgenomen en de relatieve tijdsbesteding aan onderzoek behoorlijk toegenomen.

Net als nu gold ook 25 jaar geleden dat er binnen alle onderzochte (clusters van) faculteiten meer tijd aan onderzoek besteed werd dan aan onderwijs. Het verschil is gemiddeld genomen echter kleiner geworden. Ook geldt dat er nu minder tijd aan overige werkzaamheden wordt besteed dan 25 jaar geleden. Deze tijdswinst is vooral aan onderwijstaken ten goede gekomen.

In de sector Techniek is het aandeel van onderwijs afgenomen van 34% naar 29%, terwijl het aandeel van onderzoek is gestegen van 48% naar 59%. Er wordt nu beduidend minder tijd besteed aan overige werkzaamheden dan 25 jaar geleden (12% ten opzichte van 18%).

Voor de sector Rechten geldt dat de relatieve tijdsverdeling sterk overeenkomt met de verdeling die het CBS 25 jaar geleden heeft gevonden. In de sector Taal en cultuur wordt nu zowel minder tijd aan onderzoek besteed (45% ten opzichte van 48%) als aan overige werkzaamheden (13% ten opzichte van 17%). Hier staat tegenover dat er nu meer tijd aan onderwijs wordt besteed (42% ten opzichte van 35%). Ook voor de sector Gedrag en maatschappij geldt dat er nu beduidend minder tijd besteed wordt aan overige werkzaamheden (12% ten opzichte van 19%). De geboekte tijdswinst is vooral gebruikt om meer tijd aan onderwijs te besteden (41% ten opzichte van 31%).

U vindt de complete studie naar tijdsbesteding van wetenschappelijk personeel hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK