Wat moet de commissaris gaan doen?

Nieuws | de redactie
24 januari 2008 | Aan commissarissen in het bedrijfsleven worden steeds hogere eisen gesteld. Zij moeten niet alleen kritisch, transparant en onafhankelijk zijn, maar ook oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen als het aandeelhoudersactivisme en de vraag om duurzaam ondernemen. Wat mogen we eigenlijk allemaal van een commissaris verwachten? Op maandag 28 januari 2008 verzorgt hoogleraar bedrijfseconomie Auke de Bos de vierde Academische Winterlezing van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ‘Toezicht & Compliance: de veranderde rol van de commissaris’, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Het vak van commissaris is sterk aan het veranderen. Zo blijkt uit onderzoek van De Bos en anderen dat commissarissen zich steeds professioneler zijn gaan opstellen met de invoering van corporate governance codes. Ze voelen zich verantwoordelijk en stellen kritische vragen aan het bestuur. Ook grijpen ze actief in als dat nodig is. Hiermee lijken de commissarissen een belangrijke rol te vervullen bij het creëren van vertrouwen in het bedrijfsleven.

Tegelijk stelt de maatschappij steeds hogere eisen aan commissarissen. Ze moeten transparant zijn, een actieve dialoog aangaan met de samenleving, aandacht hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en vooral zelf het goede voorbeeld geven. Ook worden aandeelhouders, namens wie de commissarissen onder meer toezicht houden, steeds internationaler, stellen ze steeds meer kritische vragen en gaan ze eerder tot actie over (zoals nu zichtbaar is bij private equitymaatschappijen).

De internationalisering van aandeelhouders vraagt om nog meer betrokken commissarissen waarbij onafhankelijkheid, transparantie en een kritische houding gewaarborgd dienen te blijven. Ook de bestuurders, waarop zij toezicht houden, moeten meer openheid van zaken geven. Dezen worden geconfronteerd met nieuwe, ingewikkelde wet- en regelgeving. Tot slot zullen commissarissen steeds vaker aanspreekpunt zijn voor andere partijen, als accountants, externe toezichthouders en andere belanghebbenden.

Tijdens de lezing wordt op interactieve wijze de mening van de zaal gevraagd. Hierbij draait het om de vraag: wat kunnen we van de commissaris verwachten? Is de commissaris een spiderman, die de problemen van de wereld oplost, of veel meer een spin in het web, die door zijn toezicht vertrouwen creëert tussen het bestuur, aandeelhouder en de maatschappij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK