WO verplicht docentkwalificatie

Nieuws | de redactie
24 januari 2008 | De universiteiten zullen voortaan elkaars programma’s erkennen om tot de kwalificatie van bekwaamheid voor het docentschap te komen.  Dit gaan zij als basis benutten voor de onderlinge uitwisseling van docenten. Elke universiteit vult het professionaliseringstraject voor docenten op eigen wijze in, maar men zal die uitkomst bij de collega-instellingen nu structureel erkennen. “De universiteiten geven hiermee het signaal af dat ze het universitair onderwijs serieus nemen en gezamenlijk werk maken van beter onderwijs”, aldus OU-rector Fred Mulder.

Bij de invoering van deze trajecten is veel onderling overleg geweest en hebben universiteiten van elkaars programma’s kunnen leren, zo onderstreept het colege van rectoren van het wo. Van startende docenten op een universiteit wordt vanaf nu verwacht dat zij al een BKO hebben, of deze in een vroegtijdig stadium halen. Voor zittende docenten worden docentkwalificaties nog nadrukkelijker onderdeel van hun functioneringsgesprekken.

De principe-overeenkomst tussen de universiteiten hierover vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK