Beter Nederlands leren

Nieuws | de redactie
26 februari 2008 | Zou het niet handig zijn als buitenlanders die Nederlands willen leren, dat kunnen via een computer, die hen corrigeert als ze fouten maken? Daarom is 500.000  € toegekend aan een Nijmeegs onderzoeksproject, dat met andere partijen de technologie gaat ontwikkelen die NT2-studenten feedback geeft over hun uitspraak, woordvolgorde en woordvormen.

Helmer Strik, docent spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit, is de coördinator van het project DISCO, een afkorting die staat voor Development and Integration of Speech technology into COurseware for language learning. Het project, dat drie jaar zal duren, is een voortzetting van eerder promotieonderzoek, waarin al gewerkt is aan een computerprogramma dat feedback geeft op de uitspraak van het Nederlands. Nieuw aan dit vervolgonderzoek is dat er nu technologie ontwikkeld moet worden die ook fouten in de woordvolgorde corrigeert en in de morfologie of woordvormen. Want daar hebben buitenlanders ook moeite mee, weet Strik: ‘Een zin als “Ik gaan naar huis” moet straks door de computer herkend worden als fout en gecorrigeerd worden naar: “Ik ga naar huis”.’

Grote voordelen
Een groot voordeel van een computerprogramma die feedback geeft aan iemand die Nederlands als tweede taal leert (een NT2-student), is dat die daardoor niet uitsluitend afhankelijk is van de aanwezigheid van een docent. Studenten kunnen dus langer oefenen, wanneer en waar ze zelf willen.

Bovendien moeten veel buitenlanders die in Nederland willen komen wonen tegenwoordig in hun eigen land al een taaltoets doen. Voor de voorbereiding daarop is dergelijke technologie ook een uitkomst. Op langere termijn ziet Strik ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van vergelijkbare technologie voor mensen met een spraakhandicap.

STEVIN-subsidie
De subsidie die dit vervolgonderzoek mogelijk maakt komt van STEVIN, een Vlaams-Nederlands stimuleringsprogramma voor taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands, dat gefinancierd wordt door de Vlaamse (EWI, IWT en FWO) en Nederlandse overheid (OC&W, NWO en EZ) en dat door de Nederlandse Taalunie wordt gecoördineerd. Strik en zijn Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit voeren het project uit samen met het Universitair Taal- en Communicatiecentrum Nijmegen (UTN), Linguapolis van de Universiteit Antwerpen, en Polderland Language & Speech Technology.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK