CDA: kwaliteitsvraagstuk is ook HO-probleem

Nieuws | de redactie
26 februari 2008 | De kwaliteit van het onderwijs mag geen probleem van alleen de VO-scholen en de leraren in het basisonderwijs worden gemaakt. Het CDA acht die toespitsing onterecht en onvoldoende, stelt HO-specialist Jan Jacob van Dijk tegen ScienceGuide.

Hij vindt dat ook de hogescholen en universiteiten zich hierbij niet van hun rol en verantwoordelijkheid kunnen losmaken. Ten eerste niet vanwege hun essentiële rol als aanbieders van lerarenopleidingen van PO tot en met VWO. Ten tweede mogen zij hun instroomproblemen bij de knowhow of kennisbasis van hun studenten niet zonder meer afwentelen op e VO- en MBO-scholen. “Dat is wat al te gemakkelijk. Zij kunnen veel meer doen voor die aankomende studenten en ook voor de betrokken VO-scholen.”

Van Dijk zit daarmee op een lijn met de rector van de VU, prof Bouter en de studentenorganisaties. Bouter heeft in gang gezet dat studenten met taaltoetsen en –ondersteuning waar nodig versneld en intensief naar het gewenste HO-niveau getild kunnen worden. Net als Van Dijk hebben LSVB en ISO gekritiseerd, dat de aspecten die ook het hoger onderwijs raken bij de Commissie-Dijsselbloem buiten beschouwing zijn gebleven. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK