Dijkgraaf en Rinnooy Kan willen meer actie kabinet

Nieuws | de redactie
26 februari 2008 | Drie leden van het Innovatieplatform - Robbert Dijkgraaf, Gerard Kleisterlee en Alexander Rinnooy Kan - hebben de eerste jaarlijkse evaluatie gemaakt van de Kennisinvesteringsagenda (KIA). Zij lijken wat geïrriteerd over het gebek aan voortgang en dynamiek: “De weg naar Nederland als Kennisland in 2016 heeft nog geen groene golf, teveel stoplichten staan op oranje of zelfs op rood”, zegt Rinnooy Kan bijvoorbeeld.

Drie indicatoren van de KIA slechts staan namelijk op groen, 9 op oranje en 8 op rood. De aanstaande KNAW-president Robbert Dijkgraaf zet daarom de klem nadrukkelijker op het concrete beleid en de vertaling daarin door het kabinet van alle goede voornemens tot op heden: “Er zijn goede intenties voor de kenniseconomie, maar wij zien dit onvoldoende terug in het kabinetsbeleid.”

De drie IP-leden vinden, dat er omwille van het welslagen van de KIA meer acties en investeringen moeten komen in een beter opgeleide beroepsbevolking, versterking van de kennisbasis en innovatief ondernemerschap. De voorziene publieke investeringen blijven achter bij de KIA en ook de private investeringen moeten omhoog. De omzet uit innovatie bij zowel de industrie als de dienstensector loopt zelfs terug.

Joeri van den Steenhoven, de voorzitter van Nederland Kennisland reageert hier zo op: “Het valt te prijzen dat het IP dit zo open en eerlijk naar voren brengt en niet door de minste leden. Ze nemen geen blad voor de mond en vertellen eerlijk waar het  op staat. Maar het doet wel pijn om te zien dat zoveel indicatoren op rood of oranje staan. Zo halen we het dus niet. Hopelijk is deze evaluatie een stimulans voor kabinet, bedrijfsleven en kennisinstellingen om serieus werk te maken van alle ambities. Deze evaluatie verdient een antwoord.”

De evaluatie is hier te vinden.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK