‘Dijsselbloem veronachtzaamt hoger onderwijs’

Nieuws | de redactie
13 februari 2008 | De studenten hebben “gemengde gevoelens” bij het rapport over de onderwijsvernieuwingen. Zij kritiseren dat het hoger onderwijs nauwelijks aandacht erin krijgt, terwijl de problemen in het VO daar vaak negatief doorwerken. “De problemen met de basisvaardigheden onderschrijven wij volledig. Te weinig aandacht voor rekenen en taal in het VO zorgt voor grote problemen in het HO.” De studenten zien niets in de oplossing die de Kamerleden voor de lerarenopleidingen aanreiken:

“examens om zo de kwaliteit van de docenten te waarborgen. Het ISO en de LSVb vinden dat het waarborgen van de kwaliteit niet gegarandeerd wordt door een examen maar door het geven van goed en intensief onderwijs in het HBO.”

De bewindslieden van OCW beloven dat zij het rapport-Dijsselbloem “grondig zullen bestuderen. Het is een lijvig eindrapport geworden, met stevige conclusies en een groot aantal aanbevelingen. In een eerste reactie kunnen we aangeven dat we ons grotendeels herkennen in de uitgebreide analyse van een aantal onderwijsvernieuwingen.

De toon van de Commissie Dijsselbloem sluit grotendeels aan bij de koers die dit kabinet vaart.  Zo is het onze inzet van het begin af aan weer meer aandacht te vragen voor basisvaardigheden zoals taal en rekenen. Verder ondersteunen we het uitgangspunt dat de overheid zeer terughoudend moet zijn met allerlei maatschappelijke problemen over de schutting van de school te gooien. De school mag geen vergaarbak worden, maar moet zich primair kunnen richten op onderwijs.

En meer dan in het verleden willen en zullen we de professional in het onderwijs, de leraar, en ook ouders en leerlingen betrekken bij ons beleid. Het is niet voor niets dat we – bijvoorbeeld – in het Actieplan LeerKracht van Nederland de leraar centraal hebben gesteld. Wij gaan nu niet in op alle afzonderlijke conclusies en aanbevelingen van de Commissie Dijsselbloem. Eerst is het woord aan de Tweede Kamer.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK