Duurzame landbouw via satelliet

Nieuws | de redactie
20 februari 2008 | Een nieuwe satellietproject maakt voor agrariërs efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk. Zij kunnen gebruik maken van geavanceerde digitale kaarten, gebaseerd op satellietbeelden en krijgen zo een nauwkeurig beeld van onder andere het stikstofgehalte in het gewas en de bodemvochtigheid. Hier kan vervolgens nauwkeurig op worden ingespeeld door de juiste voedingsstoffen op de juiste plaats te brengen.

De satellietbeelden komen beschikbaar in blokken van 60 tot 60 kilometer. De akkers die zijn gesitueerd binnen dit gebied kunnen op perceelsgrootte nauwgezet worden gemonitord. Morgen tekenen in het Groen College, Basfood, ZLTO en NIVR hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Basfood (Eindhoven) is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het toepassen van satellietbeelden in de agrarische sector. NIVR is het kenniscentrum voor het gebruik en toepassen van ruimtevaarttechnologie en infrastructuur. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie is een vereniging van agrarische ondernemers in de regio.

Op 29 februari wordt de webportal (www.mijnakker.nl) officieel in gebruik genomen. Via deze website kunnen agrariërs onder meer het gebruik van nitraten en water verder verfijnen waardoor duurzame precisielandbouw in de dagelijkse praktijk mogelijk wordt gemaakt. Studenten van het Groen College gaan voor de agrariërs hun percelen inmeten en leren met satellietgestuurde robots en onbemande tractoren bemesten, beregenen en inzaaien.

Het NIVR signaleert dat de samenwerking zich niet alleen beperkt tot oogstinformatie. De gegevens maken ook een nog efficiënter en dus goedkoper waterbeheer mogelijk waar o.a. waterschappen hun voordeel mee kunnen doen. Door in de toekomst gezamenlijk satellietbeelden in te kopen kunnen door de bijbehorende schaalvoordelen alle partijen hun kosten reduceren. De provincie Zeeland test het operationeel gebruik van satellietgegevens voor het monitoren van luchtkwaliteit. Satellietgegevens worden ook gebruikt voor bos- en natuurbeheer in de provincie.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK