Duurzame verlichting

Nieuws | de redactie
13 februari 2008 | Met LED-technologie kun je verlichten zonder dat je de warmteproductie hebt die het bijproduct is van conventionele verlichting. Vandaar dat LED-technologie steeds vaker wordt toegepast, ook bijvoorbeeld in displays en printers, bij verkeerslichten en auto's. De kenniskring Innovatie, Energie en Productrealisatie van de Hogeschool Rotterdam
onderzocht wat nodig is om deze technologie grootschalig toe te passen.De verwachtingen zijn hooggespannen om ook meer gericht en intensief ruimtes en oppervlakten te verlichten met LEDs. Hoewel men wel steeds meer toepassingen in de markt ziet, zijn deze op dit moment toch vooral bedoeld als demonstrator. In de studie LED- verlichting: achtergrond en gebruik van Ir H.C. Righolt kunt u lezen welke
vraagstukken voor grootschalig gebruik nog technisch opgelost moeten worden en hoe u kunt anticiperen om deze mogelijkheden in uw producten en processen toe te passen.

Bij dezelfde kenniskring houdt Sigrid Bollwerk 30 januari haar openbare les. Bollwerk is lector Smart Energy. Over haar openbare les schrijft zij: “Smart Energy bestrijkt meer dan een zoektocht naar nieuwe duurzame energie, het gaat over de innovatie van de gehele keten, van bron, via distributie tot gebruik. En dan niet alleen over technische innovaties, maar juist ook over een andere manier van innoveren. Smart Energy kijkt naar het geheel, naar de samenhang.

De hamvraag is hoe we ook in de toekomst aan onze behoeften kunnen blijven voldoen maar daarbij aanzienlijk minder energie gebruiken dan nu. Moeten we minder of andere producten gebruiken, of producten anders maken, of producten anders gebruiken? En hoe doen we dat? Wie hebben we daarvoor nodig? Welke alternatieven zijn (ook economisch) duurzaam. Smart Energy heeft in naburige landen zoals Duitsland, Denemarken en Zweden al tot significante nieuwe bedrijvigheid geleid. Daaraan moeten wij een voorbeeld nemen. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij er geen ruimte meer is voor heilige huisjes”.

De openbare les van Sigrid Bollwerk vindt plaats op 30 januari op de hogeschool Rotterdam. Aanvang: 16.15 uur. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK