Energieprobleem nog dit voorjaar bovenop de agenda

Nieuws | de redactie
5 februari 2008 | FOM-voorzitter prof. Ronald Griessen verbaast zich erover dat men in Nederland "het toch enorm boeiende energievraagstuk" nauwelijks lijkt te besefffen. "En men ziet ook de grote tijdsdruk niet die er nu écht achter zit. Het is zo'n complex probleem en ongeveer alle wetenschappelijke disciplines zijn erbij betrokken. Bovendien is het verbonden met alle grote economische en politieke machtsaspecten op wereldschaal.

De bult van de olieproductie is voorzien tussen 2010 en 2040. Het doet er dan niet meer toe dat het “misschien nog even duurt voor het zover is. Dat is een irrelevante houding. Het probleem dient zich nú aan, dat betekent dit”.

Op het FOM-congres kreeg prof. Griessen direct repliek. Topman Chris Buijink van EZ meldde dat nog dit voorjaar een energievisie voor Nederland op tafel wordt gelegd. Hij betreurt dat in het 7e Kaderprogramma van de EU voor R&D-investeringen energie geen belangrijk speerpunt was gemaakt. Dit wordt snel gerepareerd, want het is opvallend dat het een lagere prioriteit had dan dit vraagstuk in Europa in de jaren tachtig kreeg. In het 8e Kaderprogramma is hoe dan ook een aanzienlijke verhoging ervan in middelen en aandacht noodzakelijk”.

Buijink schetste in enkele cijfers wat die visie dit voorjaar gaat inhouden. De CO2-productie zou in 2050 70 tot 75% omlaag moeten. “Dat houdt in een ‘factor 10’ omlaag, wil je de productie van energie nog steeds realiseren op het niveau van de reële vraag van huishoudens en bedrijven. We zullen dus alle opties moeten benutten om die uitstootreductie waar te maken. Alle opties wil dus zeggen dat ook de inzet van kernenergie hierin inclusief zal moeten zijn”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK