Kennis in VO sterk verouderd

Nieuws | de redactie
12 februari 2008 | De leerlingen in het vwo en havo krijgen lessen over biologie en ecologie waarvan de kennisbasis is blijven steken rond 1960. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van René Westra (UU). Hij baseert zijn conclusie op basis van de inhoud van centrale examens, leerboeken en lessen. Docenten hebben een sterk verouderde visie vergeleken met academische collega's. ‘Ecologische ongeletterdheid' noemt de promovendus dit.

En dat is slecht in een maatschappij waarin steeds vaker beslissingen worden genomen waarbij kennis van ecosystemen essentieel is. Hij noemt in dat verband recente ontwikkelingen en discussies als het bepalen van vangstquota in de visserij, beslissingen over natuurbehoud of natuurontwikkeling en het al of niet toestaan van drukjacht op wilde zwijnen op de Veluwe. Voor Westra was dit de reden om voor de middelbare-schoolbiologie een lessenserie te ontwikkelen met drie praktijksituaties waarin ecosystemen centraal staan: de optimalisatie van mosselkweek, het beheer van konijnen in de duinen en de aanpak van de olifantenoverbevolking.

Systeemdenken en modelleren
Leerlingen uit de vwo- bovenbouw van vier scholen hebben met de nieuwe lessenserie geoefend. Daarbij leerden zij systeemdenken en modelleren. Bij systeemdenken leren de leerlingen te denken in verschillende organisatieniveaus zoals organisme, populatie en ecosysteem. Ze kwamen erachter dat in sommige gevallen de verwarring tijdens ecologisch getinte discussies te maken heeft met het feit dat niet alle deelnemers zich richten op hetzelfde organisatieniveau. Door te werken met computermodellen, kregen de leerlingen voor het eerst vat op de complexiteit en dynamiek van ecosystemen.

Docenten promoveren op bèta-vernieuwing
In zijn dertigjarige loopbaan als docent biologie op havo en vwo raakte Westra geïrriteerd door de achterlopende kennis van ecosystemen in het middelbaar onderwijs. Door een detachering voor 50% van zijn school (het Petrus Canisius College te Alkmaar) naar het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, kreeg hij de mogelijkheid tot het uitvoeren van dit promotieonderzoek over leren en onderwijzen van het gedrag van ecosystemen op de middelbare school. Deze detachering was een experiment, dat geslaagd kan worden genoemd.

Momenteel doen in navolging van Westra 10 docenten didactisch promotieonderzoek naar verbetering van het onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen: het zogenaamde DUDOC-project (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken) van Platform Bèta Techniek. Binnenkort wordt een nieuwe groep DUDOC-docenten gerekruteerd voor een promotieplaats.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK