Logica en liefde in de verslavingszorg

Nieuws | de redactie
13 februari 2008 | Donderdag organiseerde het lectoraat Verslavingszorg van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam het symposium Logica en liefde in de verslavingszorg. Tijdens het symposium spraken vooraanstaande deskundigen op het terrein van de kwaliteit van zorg over de kwaliteit van de zorgverlening aan verslaafden.Aanleiding voor het symposium was de lectorale rede die dr. Anne Goossensen aansluitend aan het symposium heeft uitgesproken. Onderwerp van de rede waren de bevindingen van Goossensen over het belang van de behandelrelatie bij de zorg aan verslaafden. Anne Goossensen is als lector verbonden aan Hogeschool INHOLLAND en werkt als senior onderzoeker bij instituut Beleid en Management aan de Erasmus Universiteit.

‘De hulpverlening bij verslavingsproblematiek kan worden verbeterd door de kwaliteit van de behandelrelatie te verbeteren’, is de stelling die Anne Goossensen tijdens de middag poneerde. Verbeterinitiatieven zijn vaak gericht  op behandeltechnieken of protocollen. Mede door de eisen die vanuit het belang van de bedrijfsvoering aan de zorg worden gesteld, komt de essentie van het contact tussen verslaafde en hulpverlener onvoldoende tot recht. Terwijl onderzoek aantoont dat de kwaliteit van dit contact van doorslaggevend belang is, aldus Anne Goossensen. Hoe een hulpverlener met de verslaafde communiceert,   bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat van de behandeling.

Lerende opstelling
Naast de technieken ook de behandelrelatie centraal stellen vraagt een lerende opstelling van de hulpverlener, stelt Goossensen. De hulpverlener moet reflecteren op zichzelf, en het eigen functioneren op het gebied van communicatie onder de loep nemen. Er zijn nieuwe kwaliteitscriteria op dit gebied nodig en mogelijk. De presentietheorie biedt hier aanknopingspunten voor. Het vinden van aansluiting bij de belevingswereld van de cliënt staat dan voorop. Er is onderzoek naar kwaliteit van communicatie in de verslavingszorg nodig en ook moet training aan professionals aangeboden worden.

Symposium
Andere sprekers op het symposium waren dr. Marianne van Ooyen-Houben, associate lector Verslavingszorg, dr. Udo W. Nabitz, kwaliteitsadviseur bij JellinekMeltum en drs Ineke de Bruin, directeur Zorg van de Parnassia Bavo Groep.

Participerend onderzoek
Dr. Anne Goossensen (1966), verslavingspsychologe, promoveerde in 1997 op onderzoek onder heroïneverslaafden zonder hulpverleningscontacten. Hiertoe participeerde ze twee jaar in de leefwijze van deze doelgroep en bewoog met hen mee tussen dealpanden, inloopcentra en detentie. Sindsdien doet  ze vooral aan onderzoek en onderwijs op het terrein van  ‘kwaliteit van zorg’. Onderzoek naar communicatie tussen hulpverlener en cliënt maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Lectoraat Verslavingszorg
Hogeschool INHOLLAND heeft ruim twintig lectoraten. Dit zijn kenniskringen bestaande uit een lector en een team deskundigen. De lectoren hebben hun sporen verdiend binnen een specialistisch vakgebied. Door onderzoek te doen beantwoorden de lectoraten vragen uit de markt en vertalen de resultaten van het onderzoek terug naar het onderwijs. Op deze manier leveren de lectoraten een belangrijke bijdrage op het gebied van kennisverspreiding naar markt en samenleving.

Meer weten over het lectoraat Verslavingszorg? Kijk op www.INHOLLAND.nl/verslavingszorg.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK