Meer geld voor fusietechnologie

Nieuws | de redactie
20 februari 2008 | EZ-minister Van der Hoeven heeft het kernfusie-experiment ITER in Zuid-Frankrijk bezocht. Ook de Nederlandse kennissector levert daaraan een belangrijke bijdrage. ITER-chef Kaname Ikeda zei daarbij: “ITER is een uniek experiment waarin meer dan de helft van de wereldbevolking is vertegenwoordigd.

De internationale ITER organisatie bestaat sinds eind vorig jaar, en op dit moment zijn er al meer dan 300 mensen uit Europa, China, India, Korea, Rusland, Japan en de VS werkzaam in Cadarache. Op het hoogtepunt van de bouw zullen wereldwijd 4000 mensen aan ITER werken.

Van der Hoeven benadrukte het commitment van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid aan het project. “Ik ben trots dat Nederland een rol heeft gespeeld in de internationale inspanningen om fusie-energie te realiseren. Als minister van OCW kon ik tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie een bescheiden bijdrage leveren door mijn collega’s ervan te overtuigen dat de EU een leidende rol in ITER zou moeten nemen.

Mijn bijdrage aan ITER was gebaseerd op de overtuiging dat fusie- energie een veelbelovende technologie is in onze zoektocht naar een duurzame energievoorziening. Onlangs hebben we daarom het fusiebudget in Nederland verhoogt, waarbij de focus ligt op activiteiten gericht op ITER. Daarmee beogen we de realisatie van ITER dichterbij te brengen, en zodoende bij te dragen aan het doel van fusie-energie als commerciële bron van energie in de toekomst.

In Nederland hebben we een scala aan gespecialiseerde high-tech bedrijven die gekwalificeerd zijn en graag aan ITER willen bijdragen. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het ITER-NL consortium (TNO, FOM en NRG) werken samen met deze bedrijven om de interesse voor fusie te stimuleren en om ze te helpen om zich op een gunstige manier voor ITER te positioneren.”

De Directeur van Fusion for Energy, Didier Gambier, benadrukte het feit dat Europa bijna de helft van ITER gaat bouwen, en dat daarvoor het bedrijfsleven zo goed mogelijk ingeschakeld moet worden, inclusief kleine bedrijven die vaak over unieke expertise beschikken. “Onze rol is het mobiliseren van de Europese fusielaboratoria en industrie, om ITER op zo kort mogelijke termijn te realiseren, en om de leidende positie die Europa in het fusieonderzoek inneemt, te behouden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK