Meester en juf academisch geschoold

Nieuws | de redactie
22 februari 2008 | Studenten kunnen voortaan gelijktijdig hun bachelordiploma onderwijskunde én hun lesbevoegdheid voor de basisschool krijgen in Utrecht. De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, nieuw initiatief van de UU en HU, start in september. Hiermee willen de twee HO-instellingen voorzien in de groeiende politieke en maatschappelijke behoefte om het niveau van de leraren in het basisonderwijs te verhogen.

Door de combinatie van een universitaire studie en een hbo-opleiding verwerven studenten zowel wetenschappelijke als praktische kennis. De afgestudeerden zijn volwaardige leraren voor het basisonderwijs, maar in vergelijking met hun pabo- collega’s beschikken ze over extra theoretische, onderzoeksmatige en academische kennis en vaardigheden. Dit Utrechtse initiatief tot een academische opleiding voor docenten in het basisonderwijs is in Nederland zonder mee een doorbraak in de vastgeroeste verhoudingen hbo-wo.

Ook ons probleem

In haar recente nieuwjaarsspeech benadrukte UU-voorzitter Yvonne van Rooy, dat het tijd is om daadwerkelijk actie te ondernemen en de kwaliteit in het basisonderwijs te verbeteren. “Goed basisonderwijs is niet meer vanzelfsprekend als we het dreigende lerarentekort zien en signalen krijgen over de verminderde kwaliteit van het onderwijs. Wij mogen dat niet afdoen als hun probleem. Het is ook óns probleem. Het is ook onze verantwoordelijkheid om actie te nemen en bij te dragen aan oplossingen. Er zijn te weinig leraren met een academische opleiding.” Geri Bonhof, collegevoorzitter van Hogeschool Utrecht, sluit zich hierbij aan: “Met deze nieuwe academische lerarenopleiding stellen we vwo-studenten die een academische route willen volgen, in staat om echt voor de klas te gaan staan. Dat is een waardevolle aanvulling voor scholen in het basisonderwijs.”

Onderwijsprogramma

De studenten ontvangen twee bachelordiploma’s, en de twee studies daarvoor zijn zodanig met elkaar vervlochten dat de student feitelijk één programma volgt. De opleiding duurt vier jaar en start in september 2008. Vwo-studenten en pabo-studenten met een propedeuse komen in aanmerking voor toelating. Vanwege het veeleisende karakter van de opleidingen, moeten zij hiervoor wel een assessment afleggen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK