Ondernemerschap in creatieve industrie door hbo

Nieuws | de redactie
11 februari 2008 | De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gaat het ondernemerschap in het kunstonderwijs verder stimuleren met steun van EZ. Hiertoe is het Centrum voor Ondernemerschap in de Creatieve Industrie opgericht, ook ten behoeve van de andere kunsthogescholen. Alle HKU-afstudeerders -nu 800 per jaar- zullen in 2011 een ondernemende houding hebben ontwikkeld en zullen tijdens hun studie expliciet geprikkeld worden de keuze te maken al dan niet een eigen onderneming te starten.

Bovendien biedt de HKU de studenten die een eigen onderneming starten, de benodigde kennis, vaardigheden en netwerken tijdens en tot anderhalf jaar na hun studie.
Om deze doelstellingen te behalen voert de HKU een aantal vernieuwingen door. Hieronder een paar voorbeelden. Tijdens hun opleiding kunnen studenten onder begeleiding hun eigen onderneming opstarten. Alle studenten gaan bovendien opdrachten uitvoeren voor de student companies van de HKU. De HKU gaat daarnaast onderzoek doen naar de verdere inbedding van ondernemerschap in het onderwijs. Zowel binnen als buiten het onderwijsprogramma zal de HKU seminars en andere bijeenkomsten organiseren waar onderwerpen op het gebied van ondernemerschap centraal staan.

COCI
De Faculteit Kunst en Economie heeft het Centrum voor Ondernemerschap in de Creatieve Industrie (COCI) opgericht. Dat centrum zal o.a. het projectonderwijs organiseren en zal de student companies faciliteren. Het centrum zal bovendien kennis, netwerken en didactische vernieuwingen op het gebied van professioneel ondernemerschap HKU-breed gaan delen. COCI bouwt voort op de activiteiten van CMKBU (Cultureel Midden- en Kleinbedrijf Utrecht).

HKU als voorloper
‘De steun van het ministerie is een belangrijke erkenning voor de HKU als voorloper in het onderwijs in ondernemerschap’, aldus Derk Blijleven, voorzitter van de Faculteit Kunst en Economie. De HKU is de enige kunsthogeschool in Nederland met een aparte faculteit Kunst en Economie. ‘Al jarenlang besteden de faculteiten aandacht aan zakelijke kennis en vaardigheden binnen de kunstenopleidingen. Met de subsidie kan ondernemerschap een vast onderdeel worden in alle onderwijsprogramma’s, dus niet alleen in die voor kunstmanagement, maar ook voor muziek, beeldende kunst, vormgeving, theater, media, games en interactie, en kunsteducatie.” aldus Blijleven.

Ton Lamers is aangetrokken als programmadirecteur van het Centrum voor Ondernemerschap in de Creatieve Industrie. Lamers heeft jarenlange ervaring op het terrein van professioneel ondernemerschap in de creatieve industrie en is auteur van het standaardwerk Musiconomie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK