Premier wil groot denken

Nieuws | de redactie
5 februari 2008 | Premier Balkenende wil bij kennis en innovatie “Nederland groot laten denken, bijvoorbeeld op het terrein van duurzame energie. Kleine oplossingen helpen misschien, maar ze bieden niet echt perspectief.” De MP zette hoog in bij zijn reactie op de plannen om met waterbouwkundige projecten innovatieve kustontwikkeling te realiseren. “Wij hebben grote projecten nodig in Nederland, om de dynamiek op dit vlak aan te wakkeren.

In andere landen is daar bovendien veel lof en grote belangstelling voor, vanwege de grote naam en traditie van ons land op het terrein van water, kust- en dijktechnologie.” In zijn gesprekken met mensen als –recent nog- president Poetin merkt Balkenende, dat zij hier voor te porren zijn. “Hij hing bijna aan onze lippen, durf ik te zeggen. Dat kwam ook door de presentatie vanuit de bedrijven en experts die ons land op dit terrein aan hem kon geven.” Een voorzichtig-kritische vraag van ScienceGuide naar de plannen noemde hij daarom plagend “een beetje te calvinistisch misschien.”

Concrete projecten die het actieplan op dit terrein vanuit het IP zijn:
-Een multifunctioneel energie-eiland op zee (duurzame energieopwekking en opslag, natuur, recreatie, viskweek en haven)
-Royale zeewaartse kustontwikkeling bij Zuid Holland via het Zandmotor-project (kustbeveiliging, natuur, recreatie, wonen)
-Dynamische ontwikkeling IJsselmeer-Afsluitdijk (duurzame energieopwekking, opslag, veiligheid, natuur, recreatie)
-Versneld herstel en ontwikkeling van estuariene waarden in de Zeeuwse Delta (natuur en recreatie, kustbescherming)

Het voorstel om –op basis van het plan-Lievense uit de jaren tachtig- een energie-eiland in de Noordzee aan te leggen, werd opvallend verdeeld ontvangen in de conferentie van het Innovatieplatform. TNO rapporteert zuinig dat eerst ‘een nut-noodzaak discussie’ nodig zou zijn, zulks bovenop een studie naar nut en noodzaak van een nieuw eiland als zodanig. Ambtelijke bronnen bij betrokken departementen waren tegenover ScienceGuide sceptisch en afhoudend. Liefst hadden zij gezien dat heel het begrip ‘energie-eiland’ ongebruikt bleef en er hoogstens gesproken zou worden van een energie-infrastructuur op zee.

IP-lid prof Suzanne Hulscher (UTwente) benadrukte tegenover ScienceGuide, dat het eiland -als concept- een veel bredere invulling zou kunnen krijgen, voorbij het nu gepresenteerde mogelijke vervolg op het plan Lievense. Zo zouden ook windmolens en andere energie opwekkers hier geplaatst kunnen worden. TNO waarschuwt voor een versterking van het Nimby-effect in dat verband. Als zo’n eiland er zou komen, zal op het vasteland niemand meer akkoord willen gaan met bijvoorbeeld nieuwe energiecentrales en dergelijke in de eigen omgeving, aangezien men dan verwijzen kan naar het daarvoor toch speciaal aangelegde eiland.

Tijdens de conferentie was door aanwezige wetenschappers tevens aangeraden om het ecomorfologisch onderzoek naar de effecten op zeebodems en kusten van zulke nieuwe eilanden zeer grondig uit te voeren, omdat dit aspect in de voorliggende plannen weinig prominent was. Niettemin stelde IP-lid Hans de Boer tegen ScienceGuide dat ‘experts mij hebben verteld, dat 10% van de Noordzee genoeg zou zijn om met zo’n project aan heel de elektriciteitsbehoefte van West-Europa te voldoen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK