Studiekeuze veel complexer dan vaak gedacht

Nieuws | de redactie
5 februari 2008 | Jongeren zijn pas tegen het einde van de adolescentie, zo tussen 17 en 21 jaar, toe aan het beantwoorden van de identiteitsvraag. Het is dus geen wonder dat velen moeite hebben met de studiekeuze’, zegtde Leidse ontwikkelingspsycholoog professor Michiel Westenberg.


Ontwikkelingsfasen
Westenberg stelde samen met collega’s van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Leiden een schaal van de psychosociale ontwikkeling vast. Daarmee werd het mogelijk om jongeren tussen 8 en 25 jaar op hun ontwikkeling in te delen, onafhankelijk van hun kalenderleeftijd. Er blijken vier ontwikkelingsfasen in de psychosociale groei naar volwassenheid te zijn, die plaatsvindt tussen (gemiddeld) het 10de en 24ste levensjaar. De psychosociale groei verloopt dus trager dan de lichamelijke of cognitieve ontwikkeling. Eerst leert de jongere voor zichzelf op te komen (tussen ca. 10 en 13 jaar), dan leert hij deelnemen aan een groepje gelijkgestemden (tussen ca. 13 en 17 jaar), vervolgens gaat hij zichzelf en anderen beter begrijpen (tussen ca. 17 en 21 jaar), en ten slotte ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten (tussen ca. 21 en 24 jaar). Het doorlopen hebben van de derde fase is voor de meeste adolescenten noodzakelijk om voldoende zelfinzicht te ontwikkelen om een goede studiekeuze te maken.

Emotionele problemen
Westenberg stelt ook vast dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ weliswaar meer in verband wordt gebracht met wangedrag, maar dat de emotionele problemen veel typerender zijn voor de jeugd. Emotionele problemen zijn vaak de oorzaak voor gedragsproblemen. Schooluitval bijvoorbeeld is vaak het gevolg van angst of depressie.

Ontwikkelingspsycholoog Michiel Westenberg zal op de verjaardag van de Leidse universiteit, de dies natalis, spreken over ‘De jeugd van tegenwoordig’. In zijn rede zal Westenberg de normale ontwikkeling van adolescenten op de voorgrond te plaatsen om te laten zien wat de jeugd van tegenwoordig beweegt. ‘Dat maakt het wellicht iets eenvoudiger om probleemgedrag op juiste waarde te schatten en er op adequate wijze op te reageren.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK