Succes in kleurrijk ondernemerschap

Nieuws | de redactie
15 februari 2008 | Een multiculturele samenleving biedt kansen en uitdagingen als het gaat om ondernemerschap. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En in hoeverre beïnvloedt cultuur ons gedrag? Hierop probeert een onderzoek van het lectoraat Ondernemen & Innoveren van de HHS antwoorden te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksteam van jongeren en jonge allochtone ondernemers en hun organisaties en leidt tot interessante conclusies over de invloed van cultuur op het succes en falen.

Cultuur wordt niet zelden vereenzelvigd met uiterlijke kenmerken en gedragingen die voorbij gaan aan het meer fundamentele karakter ervan. In dit onderzoek hebben we het door G. Hofstede ontwikkelde model, naast de door D. Pinto en F. Trompenaars ontwikkelde modellen en theorieën als uitgangspunt genomen. Ook is er gekeken naar persoonseigenschappen van innovatieve ondernemers zoals die door Mulder en ten Cate zijn gedefinieerd.

Cultuur wordt vanuit genoemde theorieën en modellen tastbaar in duidelijke dimensies die betrekking hebben op de wijze waarop mensen omgaan met machtsverschillen, conflicten, onzekerheid, de lange – of korte termijn en feminiene dan wel masculiene eigenschappen van culturen en de wijze waarop interculturele communicatie plaats vindt. Daarnaast wordt cultuur gekenmerkt door regels en codes die gedrag bepalen en die ook weer kunnen verschillen tussen culturen.

Een van de belangrijke conclusies uit het onderzoek is dat er wel degelijk culturele verschillen zijn tussen autochtone en allochtone Nederlanders en dat die van invloed zijn op de mate waarin jonge ondernemers succesvol (kunnen) zijn. Zo is er een duidelijk verschil tussen het individualisme van de autochtoon en het collectivisme van de allochtoon en hun wijze van communiceren bij het zaken doen. Dit heeft vergaande consequenties voor bijvoorbeeld de voorbereiding op het ondernemerschap en de kans van slagen om financiering te vinden en te krijgen voor de eigen onderneming, of de wijze waarop met problemen wordt omgegaan. Het is van belang dat ondernemersorganisaties die tot doel hebben ondernemerschap te stimuleren zich bewust zijn van deze verschillen en hun beleid laten aansluiten op de diversiteit van haar doelgroep. Omgekeerd is dit inzicht ook van belang voor de allochtone ondernemers in hun dagelijks werk en de wijze waarop ze met ondernemersorganisaties omgaan.

Op 2 april aanstaande wordt op De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Gemeente Den Haag, Stichting PiNO en VBM Business Club een symposium georganiseerd waarin o.a. de resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd, het onderzoek in boekvorm zal verschijnen en waarin talloze sprekers aanwezig zullen zijn om over dit belangwekkende en interessante onderwerp te praten en er  met jonge ondernemers gediscussieerd kan worden. De bijeenkomst vindt plaats op De Haagse Hogeschool in de aula en begint om 16.30 uur. Voor meer informatie of een uitnodiging is Wil IJzereef – w.a.m.ijzereef@hhs.nl – de contactpersoon.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK