VSNU: ‘Verander lerarenopleiding’

Nieuws | de redactie
18 februari 2008 | Helder omschreven leerstandaarden zijn belangrijk voor de aansluiting met het hoger onderwijs, vinden de universteiten. De aandacht daarvoor bij de commissie-Dijsselbloem is daarom terecht. Ook de betrouwbaarheid van het eindexamen en de waarborging van het eindniveau van het vwo krijgt goed aandacht. De VSNU wil de onderwijsbevoegdheid voor academici weer verbinden met reguliere universitaire opleidingen en rekent op minister en Kamer om dit nu mogelijk te maken.

Dalend niveau rekenen en taal baart zorgen

De commissie signaleert een achteruitgang in de beheersing van rekenen en taal. Dit sluit aan bij eerdere constateringen en pleidooien van de universiteiten om bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde de lat hoger te leggen. Zij ondersteunen dan ook van harte het voorstel om te komen tot helder omschreven leerstandaarden voor zulke schoolvakken. Universiteiten leveren graag hun bijdrage aan deze standaarden en aan de canonvorming voor schoolvakken. De signalen over de tekortschietende taal- en rekenvaardigheid van studenten zijn voor een aantal universiteiten al voldoende reden om diagnostische toetsen in te voeren en slecht scorende studenten bij te spijkeren.

Behoud eindexamenniveau van groot belang

Terecht legt de commissie nadruk op het grote belang van het centraal eindexamen en het schoolexamen als toegangspoort tot het hoger onderwijs. De universiteiten onderschrijven het pleidooi voor handhaving van het eindexamenniveau. Het voorstel van de commissie om voldoendes te eisen voor zowel het centraal schriftelijk als het schoolexamen, lijkt de universiteiten het overwegen meer dan waard.

Onderwijsbevoegdheid onderdeel van reguliere universitaire opleiding

De universiteiten zijn het ermee eens dat veranderingen van de lerarenopleidingen noodzakelijk zijn voor de toekomst van het voortgezet onderwijs. Zij hebben daarvoor al eerder gepleit, in reactie op het rapport Rinnooy Kan. Een goed voorbeeld is het voorstel van de commissie-Dijsselbloem om de onderwijsbevoegdheid voor academici weer te verbinden met reguliere universitaire opleidingen. De verwachting is dat dit het aantal studenten dat zijn onderwijsbevoegdheid haalt, zal bevorderen. De universitaire lerarenopleidingen hebben plannen daartoe al in voorbereiding. Zij rekenen daarbij op medewerking van de wetgever.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK