Wel of geen taaltoets in wo?

Nieuws | de redactie
7 februari 2008 | Tussen de Amsterdamse universiteiten is een scherp verschil van visie ontstaan over de aanpak van het taalbeheersingsvraagstuk onder studenten. De UvA wil niet het soort toets als de VU invoeren. “Het is te gemakkelijk om de “zwarte piet” meteen maar bij het VWO te leggen. Niet alleen het moderne onderwijs is veranderd, de moderne communicatie is ook anders,” zegt collegevoorzitter Van der Toorn.“Wij zijn nu niet van plan zelf zo’n toets in te voeren maar herkennen natuurlijk wel de problemen met taalbeheersing onder studenten waar de VU op wijst. De moderne communicatie is ook anders. Daarin speelt spelling een zeer ondergeschikte rol. Vreemd genoeg lezen kinderen nog veel als ze op de basisschool zitten, en juist de kinderen die later doorstromen naar het vwo en hbo/wo.

Maar veel kinderen houden in het voortgezet onderwijs massaal met lezen op en bestaat communiceren vooral uit msn en sms. Dat is één op één communicatie waarbij de orthografie zelfs bewust wordt losgelaten. Het vraagt kennelijk een extra inspanning van zowel primair als voortgezet onderwijs om dat effect te compenseren.”

Van der Toorn vindt in Folia dat de universiteiten “idealiter vooral bezig moeten zijn om hun studenten te leren een goed betoog op te bouwen, een redeneerlijn te ontwikkelen en te onderbouwen en vooral om helder te leren denken. Dat is het soort taalonderwijs dat op een universiteit thuishoort.”

Wel wil hij net als de VU iets doen aan de kennis van het Engels. Bij een niet-representatieve toets onder VU-masterstudenten economie scoorde een groot deel onvoldoende. “We willen werken aan een goede beheersing van het academisch Engels bij onze studenten, en dit verplicht opnemen in de eindtermen van de bachelorprogramma’s.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK