A.F.Th. naar TU

Nieuws | de redactie
27 maart 2008 | In april, mei en juni treedt A.F.Th. van der Heijden op als achtste gastschrijver aan de TU Delft. Onder de titel 'Achter de schermen het verhaal, de techniek vertelt verder', zal hij gedurende drie openbare bijeenkomsten en een masterclass onderzoeken hoe verhalende vertelvormen zich hebben aanpast aan de komst van de speelfilm en de daarin toegepaste technieken. De gastschrijver begint op donderdag 17 april met een openbaar college, getiteld 'Pirouette van de schaar'  over montage- en andere technieken in film en literatuur.

In zijn openingscollege gaat A.F.Th. van der Heijden bespreken hoe de aloude vertelvormen, van de oudheid tot recenter eeuwen, zich hebben aangepast aan de komst van de techniek in de verhalende industrie, en dan is met name de bioscoopfilm bedoeld. De zes werkcolleges zullen vervolgens gewijd zijn aan de verteltechniek van de cinema. De gastschrijver hoopt te laten zien dat de opbouw van de Amerikaanse films nog steeds teruggaat op de drie-bedrijven-structuur van het klassieke theater.

Hij schrijft zelf een basisscenario voor een denkbeeldige avondvullende speelfilm. Uitgaande van twintig studenten zorgt hij voor (een samenvatting van) minimaal twintig filmscènes op papier. In onderling overleg worden de scènes over de studenten van de masterclass verdeeld. Ieder maakt met de hem/haar ter beschikking staande middelen een filmdecor bij een van de scènes – een gedeeltelijk open decor waarbij met het camerastandpunt rekening is gehouden, zodat de illusie intact blijft. Dit decor mag ook een maquette zijn. Een andere mogelijkheid is om op de computer een virtuele scène uit het script te ontwerpen. De bedoeling is met deze ‘preproductie’- activiteiten een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de nog te draaien film, die in werkelijkheid misschien nooit gedraaid gaat worden.

De masterclass is uitsluitend toegankelijk voor studenten van de TU Delft. Studenten die de hele masterclass hebben doorlopen krijgen na afloop een certificaat uitgereikt. Adri van der Heijden neemt de studenten op excursie mee naar Beeld en Geluid in Hilversum voor een uitgebreide workshop.

De afsluitende Vermeerlezing vindt dit jaar plaats op woensdag 4 juni, aanvang 20:00 uur, ook weer in de Aula van de TU Delft. De werken van de masterclass-studenten zullen bij de lezing tentoongesteld worden. Titel van de Vermeerlezing 2008: Met ratel en bel – over geneeswijzen voor melaatse verhalen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK