Aanpak armoede in India

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | Hoe kunnen Indiase steden hun aanpak en terugdringing van armoede en stedelijke ongelijkheid verbeteren? Hoe kan een betere informatie- en kennisinfrastructuur daarbij bij helpen? Die vraag staat centraal in het onderzoeksprogramma Using spatial information infrastructure in urban governance networks dat wordt uitgevoerd door de UvA, ITC Enschede en twee Indiase instituten.

Het vijfjarige onderzoeksprogramma, door NWO gefinancierd via een WOTRO-subsidie, concentreert zich op vier steden in West-India in de districten. ‘India kenmerkt zich door een overheidsstructuur die bezig is met decentralisatie’, vertelt programmaleider prof. dr. Isa Baud. ‘De steden die deelnemen aan het onderzoek, beschikken alle over een of andere vorm van lokale ruimtelijke informatie-infrastructuur. Er is kennis aanwezig over verschillende aspecten van armoede, maar deze informatie is niet op alle niveaus toegankelijk, en de aanpak van armoede spoort niet met wat mensen nodig hebben. We gaan onderzoeken of we die plaatselijke informatie-infrastructuur kunnen analyseren, en via actieonderzoek helpen inbedden, uitbreiden en ondersteunen bij een betere aansluiting op lokale behoeften.’

Armoede op huishoudniveau

Daarnaast gaan de onderzoekers bekijken hoe de armoede zich op huishoudniveau zich voordoet, wat de ruimtelijke concentratie van stedelijke ongelijkheid is en hoe gemeentes en andere organisaties armoede lokaal bestrijden. Baud: ‘Informatie over armoede wordt op dit moment niet systematisch verzameld. Daarom gaan we samen met de steden onderzoeken waar armoede is, op basis van verschillende gegevens zoals afwezigheid van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, behoorlijke huisvesting, water, en riolering en afvalophaaldiensten.’

Het onderzoeksprogramma, dat in november 2007 van start is gegaan, is vernieuwend en uniek te noemen. De onderzoekers voeren niet slechts onderzoek uit, maar dragen ook daadwerkelijk iets bij aan de kracht van de lokale instituties om verbetering te brengen in de bestaande situatie. ‘Echt actieonderzoek dus, waar niet alleen de onderzoekers, maar ook de steden zelf voordeel van hebben. Dat is, naast uiteraard onze jarenlange relatie met Indiase onderzoeksinstituten, ook wel een van de redenen dat de vier steden hebben toegezegd om mee te werken.’

Internationale samenwerking

Het programma kenmerkt zich door internationale samenwerking: de Universiteit van Amsterdam, ITC in Enschede, de School of Planning and Architecture in Delhi en het Tata Institute of Social Sciences in Mumbai zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook de onderzoekers zijn uit diverse landen afkomstig. De drie PhD-studenten zijn Amerikaans, Duits en Indiaas, en de begeleiders zijn afkomstig uit Griekenland, Argentinië, India, Oostenrijk en Nederland.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK