Armere student in de knel

Nieuws | de redactie
17 maart 2008 | De voorgestelde verhogingen van het collegegeld in stapjes van € 22- per jaar lijken weinig ingrijpend, maar hebben op middenlange termijn wel degelijk een negatief effect op de toegankelijkheid van het HO. De LSVb berekent voor 2018 een collegegeld dat hoger wordt dan € 2100-.

Gelet op de kosten voor levensonderhoud en huur vindt de studentenbond het noodzakelijk “dat ook de minister zich realiseert dat het juist voor studenten uit armere milieus steeds moeilijker wordt om te studeren.” Studenten moeten blijkens een steekproef reeds nu voortdurend schipperen tussen hun verschillende financiële bronnen en maken zich zorgen over te grote schulden bij de IB-groep. Daarbij willen zij hun ouders –met name in de midden en lagere inkomenscategorieën- niet te veel financieel tot last zijn en geven aan daarom te moeten werken om hun studie te kunnen betalen.

Waar sommige studenten alles zelf betalen, kunnen anderen leunen op de steun van hun ouders, zodat opvallende verschillen ontstaan tussen de maatschappelijke en economische zekerheid van aanzienlijke groepen studenten. De Studiefinanciering voor elke student was in 1986 juist ingevoerd om dit effect we te nemen.

Het is volgens de LSVb zorgelijk dat een vijfde deel van hun respondenten aangeeft het zichzelf financieel niet te kunnen veroorloven om bestuursfuncties te bekleden of iets anders naast hun studie te doen. Voorzitter Lisa Westerveld noemt dit een gevolg dat ook de kwaliteit van het hoger onderwijs aan gaat tasten: “Dit houdt het studenten tegen om zichzelf te ontwikkelen in één van de belangrijkste periodes waarin dat zou moeten: hun studietijd.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK