CHE-ranking naar Nederland

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | ScienceGuide gaat de eerste Europese ‘Excellence Ranking’ van het hoger onderwijs op de kaart zetten en de discussie hierover bevorderen. Dat staat in een samenwerkingsovereenkomst die ScienceGuide gesloten heeft met CHE, het internationaal toonaangevende instituut op het gebied van rankings en studiekeuzeinformatie.

Het Centrum für Hochschulentwicklung heeft onder meer het meest verfijnde en gezaghebbende rankingsysteem opgezet, dat dan ook in de internationale vakliteratuur "niet minder dan briljant" genoemd wordt. Zwaartepunten in de samenwerking tussen CHE en ScienceGuide zijn de ontwikkeling en uitdieping zijn van de nieuwe Excellence Ranking, waarmee de faculteiten in verschillende samenhangende disciplines in Europa gewogen gaan worden.

De eerste aflevering hiervan, in december 2007, liet zien dat Nederlandse instellingen in de bèta- en natuurwetenschappen zich goed tot zeer goed weten te positioneren in Europa. Met ScienceGuide wil het CHE daarom de ontwikkeling van deze internationale rankings en daarbij in het bijzonder de discussie over de opzet, effectiviteit en beleidsaspecten van dit instrument in Europa een impuls geven. Ons land en het hoger onderwijs kunnen hiermee een voortrekkersrol gaan spelen bij de versterking van de aandacht voor kwaliteit en voor de transparantie daarvan in het Europese kennislandschap.

Tevens zullen thema’s die voor de langere termijnontwikkeling van het HO van strategisch belang zijn, zoals de effecten van de demografische ontwikkeling, gezamenlijk worden uitgediept. Het CHE verzorgt voor HO-instellingen en overheden studies over zulke beleidsaspecten en de inhoud hiervan kan door de samenwerking met ScienceGuide ook voor het Nederlandse HO in discussie worden gebracht met het oog op de beleidsvorming en bestuurlijke en maatschappelijke agendering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK