Consistentie OCW-beleid ter discussie

Nieuws | de redactie
3 maart 2008 | Hoe zelfgenoegzaam vindt Plasterk zijn eigen beleid? Die vraag intrigeert de Kamer na de kritiek vanuit de 3TU op de minister. Kamerlid Jasper van Dijk (SP) vraagt de minister daarom onder meer: “Hoe oordeelt u over de uitspraak van de scheidend voorzitter van de TU Delft (Hans van Luijk) dat er geen enkele consistentie in het hoger onderwijsbeleid zit en dat men vanwege de 'speeltjes' van bewindslieden geen langdurig beleid kan voeren?”

Reden is de kritiek op het negeren door de minister van adviezen over onderzoeksdynamisering, waardoor volgens de Delftse voorzitter het geld op een “onvoorspelbare manier” aan enkele individuele onderzoekers wordt toebedeeld, hetgeen “rampzalig is voor de rest van de universiteit.”

“Is het juist dat u de adviezen met de strekking dat onderzoeksfinanciering wel gedynamiseerd mag worden, mits daar extra geld voor beschikbaar komt, niet heeft opgevolgd?” wil de SP daarom weten, als ook hoe het zit met een bezuiniging bij de TU’s, “waardoor er op ‘de grote onderzoekslabs’ moet worden bezuinigd?” Tegen die achtergrond vraagt Van Dijk de minister tevens of hij “zich kan voorstellen dat betrokkenen uw beleid als ‘zelfgenoegzaam’ typeren?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK