Corruptie niet blijvend, maar veranderlijk

Nieuws | de redactie
12 maart 2008 | Corruptie kent geen blijvend karakter, maar kan veranderen in de tijd. Corrupte landen kunnen verbetering vertonen, ‘schone’ landen kunnen op een hellend vlak raken. Dat concludeert promovendus Harry Seldadyo Gunardi (RUG). De Indonesische onderzoeker stelt, dat goed of slecht bestuur onder meer regionaal bepaald wordt: de kwaliteit van bestuur in buurlanden is van invloed op dat in eigen land.

Corruptie heeft voor een land veel economische en sociale gevolgen. Het leidt ertoe dat mensen arm en analfabeet blijven, dat er sprake is van hoge kindersterfte en van hoge uitval op de basisschool. Tevens verslechtert door corruptie de inkomensverdeling binnen landen, de kwaliteit van de openbare infrastructuur en de productiviteitsgroei. Uit corrruptie-indexen blijkt dat zestig tot tachtig procent (afhankelijk van de maatstaf) van de landen in de wereld wordt bestuurd door corrupte bureaucraten. Deze landen zijn met name te vinden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Corruptie komt niet alleen veel voor, veel auteurs menen ook dat corruptie een blijvend karakter heeft. Volgens promovendus Harry Seldadyo Gunardi is dat niet juist: net als andere (politieke) instituties is corruptie niet een statisch fenomeen. Hij concludeert dat corruptie verandert in de tijd. Uit gegevens van de International Country Risk Guide (ICRG) voor de periode 1984-2003 blijkt dat veel corrupte landen in die periode hun niveau van corruptie zagen dalen, terwijl veel ‘schone’ landen corrupter werden. Wereldwijd vond er tussen 1984 en 2003 een verbetering ten aanzien van corruptie plaats in het eerste deel van deze periode, maar een verslechtering in het tweede deel.

In tegenstelling tot corruptie kan goed bestuur de economische groei aanzienlijk bevorderen. Uit Gunardi’s onderzoek komt naar voren dat bestuur in een land een positieve relatie vertoont met dat in naburige landen: hoe dichter een land ligt bij een land met het beste of slechtste bestuur in de regio, hoe hoger of lager de kwaliteit van zijn eigen bestuur. Buurlanden beïnvloeden dus mede of een land een goed of een slecht bestuur heeft, aldus Gunardi. Regionale samenwerking kan volgens hem daarom zeer zinvol zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK