De kloof voorbij

Nieuws | de redactie
6 maart 2008 | Organisatieadviseur Gijs van Loef wil het maat­schappelijk debat over de toekomst van ons land openbreken. In De Kloof voorbij schrijft hij: "De samenleving heeft zich ontworsteld en bevrijd van betutteling en hiërarchische be­moeizucht, terwijl de publieke sector volledig verstrikt is geraakt in zijn eigen bureaucrati­sche structuren. De kern van het structuurpro­bleem is de rijksoverheid.Samenleving en overheid zijn volledig uit ba­lans. Dát is de kloof. We dichten de kloof niet door een aanpassing van het instrumentarium van de democratie. De politiek moet expliciete keuzes maken over de taken van de overheid en de collectieve sector opnieuw inrichten. Een rigoureuze aanpak is nodig. Het wenkend toekomstperspectief is een leefbare samenle­ving met een dienende, gezaghebbende en ef­ficiënt georganiseerde overheid”.

Pieter Winsemius kan zich vinden in de analyse van Van Loef: “Gijs van Loef levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een visie”, aldus de oud-minister van VROM.

Gijs van Loef, De Kloof voorbij. Amsterdam: Gopher, 2008.

U kunt het boek hier bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK