De stille kracht van de maakindustrie

Nieuws | de redactie
21 maart 2008 | In de regio Zuidoost Nederland, in een brede strook rond de A67, is een groot aantal bedrijven van wereldklasse in de maakindustrie gevestigd. Het belang van deze industrie voor Nederland is enorm, zo schrijven Eric Dortmans en Wim Hendriksen, beiden Fontys-lector Embedded Systemen.  De volgende statements uit het onderzoek van de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie2 zeggen genoeg:

• 15 % van de totale werkgelegenheid in Nederland komt uit de maakindustrie.
• Elke baan in de industrie creëert 1 baan in de dienstensector.
• De maakindustrie is de motor van de export.
• De maakindustrie investeert meer dan evenredig in opleiding en ontwikkeling en is daarmee een belangrijke bakermat voor innovatie.
• De maakindustrie is de belangrijkste aanjager van de groei van de arbeidsproductiviteit.

Soortgelijke bevindingen zijn beschreven in het onderzoek van Berenschot ‘Strategie Maakindustrie Zuid-Nederland’ (2003). Er staat dus veel op het spel als we deze industrie zouden verliezen aan landen waar de lonen veel lager liggen dan bij ons. We moeten daarom in Nederland voldoende innovatief bezig blijven!

Innovatie op het gebied van embedded systemen is van levensbelang voor de maakindustrie en de Nederlandse werkgelegenheid. Fontys Hogescholen moet Bachelors afleveren die dit kunnen helpen waarmaken en dus moet de lat hoog liggen. Dit is een maatschappelijke plicht.

Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit Fontys Hogescholen zal gewerkt moeten worden aan het imago van het vakgebied Embedded Systemen c.q. de opleiding Technische Informatica. De instroom zal duidelijk omhoog moeten om aan de vraag te kunnen voldoen. Dus de aantrekkelijkheid van de opleiding moet verbeteren voor die richtingen waar veel vraag voor is uit de industrie.

Het lectoraat Architectuur van Embedded Systemen wil binnen Fontys katalysator zijn in het steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, via zowel curriculum als docenten, op het gebied van Embedded Systemen.Verbetering van het onderwijs is gebaat bij projectmatig georganiseerd, toegepast onderzoek, op basis van gearticuleerde vragen uit het bedrijfsleven, door betrokken docenten met hun studenten.

Eric Dortmans en Wim Hendriksen, De stille kracht van de maakindustrie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK