Elke master selectief?

Nieuws | de redactie
12 maart 2008 | “Schaf de doorstroommaster af”, zo luidt de aanbeveling van de VSNU bij het onlangs verschenen rapport Masterjaren tellen van de Onderwijsinspectie. Om een aantal knelpunten bij de éénjarige masters op te lossen pleit de inspectie onder meer voor intensivering van het onderwijs in de bachelor. Een belangrijke voorwaarde hierbij is volgens de VSNU de afschaffing van het automatische doorstroomrecht naar de master. Het afschaffen van de doorstroommaster prikkelt studenten meer uit hun bachelor te halen. Vanuit de studenten klinkt al fel bezwaar.

Maak onderwijs intensiever
De inspectie constateert een spanning tussen de uitkomsten van diverse onderzoeken naar studie- inzet en tijdsbesteding van studenten, en de zwaarte en moeilijkheidsgraad van opleidingen. Enerzijds wordt de masteropleiding te kort bevonden, anderzijds is er ruimte om de moeilijkheidsgraad en studielast te verzwaren. De inspectie geeft als mogelijke verklaring dat de ruimte voor intensivering vooral in de bacheloropleiding aanwezig is. De VSNU heeft intensivering van de bachelor al eerder tot prioriteit van haar beleid gemaakt. Met de inspectie ziet de VSNU intensivering van het studieprogramma van de bachelor als mogelijke oplossing voor de knelpunten bij veel éénjarige masters.

Schaf doorstroommaster af
De VSNU pleit in dit kader voor afschaffing van de zogenaamde doorstroommaster. Een doorstroommaster is een masterprogramma waarin studenten automatisch verder kunnen studeren na (en vaak al tijdens) hun bachelor. Door alle masterstudies selectief te maken, worden studenten aangezet méér uit hun studie te halen. Dit vereist wel goede voorlichting zodat een student precies weet waarvoor zijn bachelor opleidt. Met deze afschaffing kunnen de universiteiten duidelijke keuzes maken bij het aanbieden van hun masteropleidingen. Dit kan de druk op het programma verminderen en komt de differentiatie van het stelsel ten goede. Studenten zullen bewuster kiezen in welke richting zij zich na hun bacheloropleiding willen specialiseren.

Verleng sommige masters met een half of een jaar
Drie op de vijf masteropleidingen aan universiteiten tellen slechts één studiejaar. Voor sommige studies is dat te kort, aldus de inspectie. Het gaat om studies waarbij bijvoorbeeld een stage of buitenlands programma is opgenomen. In deze gevallen pleit de inspectie voor een half of een heel jaar verlenging. De VSNU steunt dit pleidooi.

Daar wordt vanuit de studenten zeer anders over gedacht. ISO-voorzitter Bastiaan Verweij noemt het pleidoo van de universitaire koepel “van de zotte”. Hij legt dat als volgt uit: “Dat de VSNU nu komt met het plan de doorstroommaster af te schaffen is van de zotte. Laat de universiteiten toch eerst eens de kwaliteit van de bachelor op orde maken. De bachelor is op dit moment geen arbeidsmarktkwalificatie.

De bacheloropleiding biedt verbreding, terwijl in de masteropleiding het accent ligt op verdieping en het aanleren van onderzoeksvaardigheden. Wil je de doorstroommaster afschaffen, dan zul je dus eerst een aantal vakken uit de masteropleiding naar de bacheloropleiding moeten overhevelen. We zijn er dus nog lang niet”.

Lees hier het rapport:  Inspectierapport Masterjaren tellen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK