Het succes van immigranten

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | Europa wordt steeds meer geconfronteerd met grote groepen immigranten. Gezamenlijk wil de EU de Blue Card invoeren als alternatief voor de Amerikaanse Green Card. De kaart moet hoog opgeleide immigranten naar Europa krijgen. Canada trekt al jaren goed gekwalificeerde migranten aan en dus is het bekijken van hun Green Card daarom de moeite waard.

Bij mijn overstap in Chicago op weg naar Montreal werd ik geconfronteerd met de vesting die de Verenigde Staten geworden zijn. Eindeloze rijen en strenge controles om slechts enkele uren op hun grondgebied te mogen verblijven. Naast de ruim dertig douanebalies voor internationale reizigers en Amerikanen, was er in de een balie voor “immigration”. Ironisch genoeg was juist deze balie verlaten.

In Canada was mijn “welkom” een stuk warmer. Tekenend voor het immigratiebeleid in beide landen zou je zeggen, of toch niet? In Canada kregen afgelopen jaar ruim 250.000 immigranten een permanente verblijfsvergunning en nog eens een kleine 180.000 nieuwkomers kregen een tijdelijke verblijfvergunning (op een totale bevolking van 30 miljoen!). Ondanks dit enorme aantal nieuwkomers, zijn de Canadezen erg kieskeurig in het toelaten van immigranten. Het Europese idee om goed opgeleide immigranten binnen te halen wordt in Canada al sinds jaar en dag uitgevoerd.

Na de invoering van de innovatie strategie in 2002 is het vooral voor hoog opgeleide immigranten makkelijker het land binnen te komen, maar al jaren werd voorkeur gegeven aan geschoolde arbeidskrachten en vaklieden. De conservatieve regering is net met een nieuw voorstel gekomen om “skilled immigrants” die in de economie op dit moment het hardst nodig zijn voorkeur te geven. De wijzigingen, diep weggestopt in de wet rondom de implementatie van het nieuwe budget, geven de minister van immigratie in Canada het recht de immigratie van bepaalde groepen te limiteren. In feite zal dit erop neerkomen dat van de 800.000 potentiele immigranten, goed opgeleide nieuwkomers voorrang krijgen. Volgens de minister van immigratie Diane Finley zijn er op dit moment te weinig mogelijkheden om de benodigde opgeleide immigranten prioriteit te geven.

Om de grote arbeidstekorten in sommige sectoren van de Canadese economie op te lossen moeten wel veel immigranten worden aangetrokken. Ook in Canada dalen de geboortecijfers en vergrijst de bevolking. Soms lobbyen industientakken rechtstreeks voor de legalisatie van hun medewerkers of vragen zij de overheid meer in hun sector opgeleide immigranten toe te laten. De vraag naar doctoren, ambachtslieden, industrie- en constructiewerkers en IT-personeel is groot. Maar zelfs bij deze groepen zijn er problemen met de erkenning van diploma’s.

Misschien is het om die reden dat immigranten in Canada veel vaker een bedrijf opstarten dat de autochtone Canadees. Volgens de Business Development Bank of Canada zijn immigranten en zeer succesvol in het starten van een onderneming. De bank stelt dat ondernemingen van immigranten verwachten meer groei te maken, deze ondernemingen twee keer zo vaak meer dan twintig man personeel inhuren en ze drie keer zo vaak een significant deel van hun producten of diensten in het buitenland verkopen. Allochtoon ondernemerschap is daarom in Canada net als in Nederland een thema waar over na wordt gedacht.

De enorme immigratiestroom betekend dat steeds meer steden in Canada te maken krijgen met een sterk groeiende diversiteit. Toronto trekt met haar economische aantrekkingskracht van de grotere Toronto-regio verreweg de meeste immigranten aan en is de meest multi-culturele stad in Canada. Samen met Vancouver en Montreal vormt de regio de thuishaven voor bijna driekwart van alle nieuwe immigranten. De nieuwkomers zijn vooral afkomstig uit vrijwel alle Aziatische landen, Roemenie, het Verenigd Koningkrijk en de VS. China en India zijn daarbij in de afgelopen jaren de echte hofleveranciers.

Met de vele immigranten komen onvermijdelijk spanningen in de samenleving. Integratie is eveneens in Canada een proces dat niet zonder moeite verloopt. De vorming van enclaves van immigranten, hogere werkloosheids- en armoedecijfers onder allochtonen en discriminatie zijn de meest urgente problemen. Toch doet Canada het vergeleken met andere landen die veel immigranten ontvangen goed. De misdaadcijfers onder allochtonen in Canada zijn niet hoger dan gemiddeld en de allochtonen wordt niet verweten banen weg te kapen van autochtone Canadezen. Dit laatste zal vooral te maken hebben met het feit dat immigranten voor de economie hard nodig zijn.

Geert Buijs
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK