Impuls voor Levenlangleren in hbo

Nieuws | de redactie
10 maart 2008 |

Sinds de invoering van EVC-trajecten is de instroom van verpleegkundestudenten op de Hogeschool Rotterdam verdubbeld. “Het is een uitkomst voor werkende mensen, die door ervaring het formele onderwijs deels zijn ontstegen. Het heeft ook als consequentie dat werkgevers de vrijheid voelen mensen op een hogere positie te benoemen omdat medewerkers nu echt kunnen aantonen over bepaalde kwalificaties te beschikken. Je maakt daarmee latent talent manifest”, zo stelt projectleider Martin Reekers. “Sinds enige tijd bestaat er een landelijk Kenniscentrum EVC dat een keurmerk afgeeft: de opleiding wordt daarmee een erkend aanbieder van een EVC-traject. Voor het eerst is er sprake van een afgesproken format, en een externe organisatie die het in de gaten houdt. Je moet dus wel degelijk aantonen dat je over die kwaliteiten beschikt.

Aan de erkenning van verworven competenties (EVC) zat altijd het luchtje dat je daarmee gemakkelijker aan een diploma zou kunnen komen. Dat is natuurlijk niet het geval. Het gaat erom dat je kijkt of opgedane ervaring op een of andere manier tot kwalificatie te leiden. EVC moet voor de poort worden gepositioneerd. Dat wil zeggen: deelnemers moeten zelf de procedure betalen. Gaat het om een erkende evc-aanbieder, dan wordt de student wel fiscale faciliteiten geboden. En vaak betaalt ook de werkgever, ook dan geldt een fiscale tegemoetkoming. Ik vind het heel mooi dat het zo kan.

Het is een uitkomst voor werkende mensen, die door ervaring het formele onderwijs deels zijn ontstegen. Het heeft ook als consequentie dat werkgevers de vrijheid voelen mensen op een hogere positie te benoemen omdat medewerkers nu echt kunnen aantonen over bepaalde kwalificaties te beschikken. Je maakt daarmee latent talent manifest. Het is jammer om mensen die door ervaring al een heleboel hebben geleerd, een vierjarige opleiding te laten doen met allerlei dingen die ze al hebben gedaan. Als je het opleidingstraject door middel van een EVC-procedure aanzienlijk kunt bekorten, is dat motiverender.

Overigens bestaat het kenniscentrum EVC nog maar kort. Eerst konden opleidingen zich aanmelden voor een voorlopige erkenning, nu lopen de procedures voor het toekennen van een keurmerk. Bij de Hogeschool Rotterdam gaat het vooralsnog om Verpleegkunde en de Lerarenopleidingen. Om een keurmerk te krijgen, moet je een zelfevaluatie houden en een afspraak maken met een VBI, in ons geval de NQA.

Heeft een student de EVC-procedure op de Hogeschool Rotterdam doorlopen, dan is hij niet verplicht de bijbehorende opleiding te doen aan de Hogeschool Rotterdam. Hij kan er ook voor kiezen de opleiding elders te volgen. De student kan er zelfs voor kiezen de toegekende kwalificaties van EVC’s in zijn personeelsdossier te stoppen. Soms zal dat voldoende zijn om bijvoorbeeld voor promotie in aanmerking te komen.

Met een EVC-procedure kun je de opleidingsduur flink verkorten. Op de PABO zitten bijvoorbeeld studenten die bijvoorbeeld via een Melkertbaan jarenlang als klassenassistent gewerkt. Hoewel het misschien niet de bedoeling was, hebben ze vaak wel veel taken verricht die heel dicht tegen het leraarschap aanzitten. Wel hebben we als hogeschool een minimumeis geformuleerd: om een bacheloropleiding af te ronden, moet een student minimaal 60 EC’s halen”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK