International Business and Communication

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 |

Op Hogescholen vindt onderzoek plaats binnen lectoraten. In deze onderzoeksgroepen worden, onder leiding van een lector, onderwijs en praktijk zodanig geïntegreerd dat het leidt tot toegepast onderzoek.


Frank Jan de Graaf startte in februari 2007 als lector International Business. Hij werkt samen met de negentien andere lectoren van de Hanze Hogeschool aan een onderzoekstraditie waarin docenten en studenten een actieve rol hebben. De lectoren werken samen in kenniscentra van de Hanzehogeschool om als ondernemende onderzoekers kennis te ontwikkelen in interactie met de samenleving. Dit leidt tot toegepast onderzoek en bijdragen aan conferenties en (academische) tijdschriften. Als lector International Business zal zijn onderzoek zich richten op internationale handel in de Noordelijke provincies en de relatie tussen markttoegang, historische relaties en kenniscirculatie in de economieën van Noord Europa. Behalve over International Business publiceert het lectoraat over corporate governance en verantwoord beleggen.

Jeanine Deen
Jeanine Deen is naast lector ook universitair docent Interculturele communicatie bij Communicatie- en Informatiewetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde Nederlands en haalde daarna haar MA op de University of California, Los Angeles in Teaching English as a Second Language. Ze werkte in de V.S. als docent Engels als tweede taal, Nederlands als vreemde taal en als onderzoeker voor AFS Intercultural Programs. Ze schreef met Chris van Veen een Nederlands als tweede taalmethode ‘Taalriedels’ en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op de interculturele communicatie. Haar meest recente laatste onderzoek betrof de invloed van interactie op allochtone leerlingen in de brugklas (te verschijnen: Deen, J., Hajer, M. & Koole, T. (red.), Interaction in Two Multicultural Mathematics Classrooms – Mechanisms of Inclusion and Exclusion. Uitgever Aksant, Amsterdam). Ze is mede-organisator van de Geert Hofstede Lezing Interculturele communicatie (Studium Generale, Groningen) en verzorgt trainingen voor internationale studenten die hen voorbereiden op het studeren in Nederland en voor docenten in het werken met internationale studenten.

De lector International Comunication & Media zal zijn / haar expertise de komende twee jaar inzetten voor de volgende aandachtsgebieden:

– Kennisverwerving en -circulatie op het terrein van de interculturele aspecten van management, marketing en communicatie ten behoeve van het Lectoraat International Bussiness & Communication
– Ontwikkelen van de onderzoekslijn International en Intercultural Communication ten behoeve van het Platform voor Toegepast Onderzoek (PTO) op het terrein van Ondernemerschap in nauwe samenwerking met andere lectoren.
– Ontwikkelen van en inhoudelijk leidinggeven aan de kenniskring International Communication & Media
– Inhoudelijk leiding geven aan de ontwikkeling van de Master International Communication met mogelijk specialisaties in de richting van Eurasian Communication, European Communication, Communication NGO’s
– Inhoudelijk leidinggeven aan het Expertisecentrum Intercultural Communication (in oprichting)
– Bevorderen van de professionalisering van docenten middels het overdragen van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en relevante competenties.
– Bijscholen van afgestudeerden (alumni) en begeleiden van promoties van docenten Communicatie & Media
– Bevorderen van de kenniscirculatie tussen docenten, studenten en het (inter)nationale beroepenveld op de terreinen van internationalisering, communicatieonderzoek en –advies en nieuwe media Uitbreiden en onderhouden van een (inter)nationaal netwerk en werven van opdrachten voor toegepast (multidisciplinair) onderzoek op het terrein van International Communication & Media
– Het verwerven van fondsen ten behoeve van de continuïteit van het lectoraat en de kenniskring Het verhogen van de expertise van bedrijven en instellingen in de noordelijke regio op het terrein van international en intercultural communication.

Netwerk

– Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Tilburg en Utrecht
– Buitenlandse partners van (30 universiteiten en hogescholen in Europa en daarbuiten)
– SIETAR, Society for Intercultural Education, Training and Research, Nederland (voormalig bestuurslid)
– Anéla, Vereniging voor Toegepaste Taalkunde, Nederland (voormalig bestuurslid en voorzitter)
– International Communication Association
– Interculturele communicatietrainers (eigen netwerk, opgezet voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden)
Contactgegevens lectoraat

Hanzehogeschool Groningen
International Business School
Zernikepark 7
Postbus 70030
9704 AA Groningen

T 0505952321 (Graaf)
E F.J.de.Graaf@pl.hanze.nl

T  050-5276018 (Deen)
E  j.y.deen@pl.hanze.nl
W www.hanze.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK