Kamer heeft vragen bij beloningen in hbo

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | In de Kamer wordt met verbazing gereageerd op berichten over nieuwe salarisontwikkelingen in het hbo. SP’er Jasper van Dijk vraagt minister Plasterk onder meer: “Wat gaat u ondernemen tegen de nieuwe salarisstructuur van de hogeschool Utrecht, waarbij de beloning kan oplopen tot 187.220 euro, wat meer is dan het salaris van de minister-president?” Ook vraagt hij om opheldering over de marges van bonussen bij InHolland: zijn deze “nog proportioneel, aangezien deze variëren van 15.000 tot 34.000 euro?”

Zo ja, wanneer acht Plasterk de hoogte van een bonus dan onaanvaardbaar, zo vraagt hij zich af. U leest de volledige set vragen aan de minister hier onder.

1
Wat is uw oordeel over het artikel “Een bonus voor de baas”? (1)

2
Vindt u het aanvaardbaar dat “voorzitter Dunnewijk- Budé in 2005 en 2006 een bonus van respectievelijk acht- en negenduizend euro kreeg en cvb-lid Willems zeven- en negenduizend euro”? Vindt u “het onderwijsrendement” een zinvol criterium voor dit soort bonussen?

3
Kunt u zich voorstellen dat dit soort bonussen op de werkvloer wrevel opwekt, “zeker omdat na de invoering van het functiehuis veel collega’s een schaal zijn gezakt”?

4
Wat is uw oordeel over de opmerking van de heer Zwiers, dat de prestatiescores “een zaak tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht” zijn? Deelt u de mening dat transparantie “vooral met de mond wordt beleden”?

5
Deelt u de mening dat de medezeggenschapsraad (MR) veel actiever moet worden betrokken bij de verstrekking van dit soort bonussen? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de zeggenschap van de MR groter wordt en de begroting meer transparant?

6
Vindt u de voorzittersbonussen van de hogeschool InHolland nog proportioneel, aangezien deze variëren van 15.000 tot 34.000 euro? Zo ja, wanneer is de hoogte van een bonus voor u onaanvaardbaar?

7
Wat gaat u ondernemen tegen de nieuwe salarisstructuur van de hogeschool Utrecht, waarbij de beloning kan oplopen tot 187.220 euro, wat meer is dan het salaris van de minister-president?

8
Bent u bereid om deze cultuur van bonussen voor bestuurders aan te pakken, om het belastinggeld zinvoller te besteden en de transparantie te vergroten? Zo nee, wat is er waar van uw oproep om iets te doen aan de ongebreidelde salarisstijging van managers in het onderwijs?

(1) Onderwijsblad, 22 maart 2008


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK