Kamer wil dat ‘verdiend vertrouwen’ echt verdiend wordt

Nieuws | de redactie
28 maart 2008 | De Kamer heeft minister Plasterk duidelijk gemaakt, dat er weinig steun bestaat voor een ontwikkeling van de HO-borging in de richting van instellingsaccreditatie. De fracties waren tevreden met het feit dat accreditatie op opleidingsniveau zou plaatsvinden en waren het de contouren van het nieuwe stelsel eens. Het beoogde stelsel wordt daarbij niet gezien als een tussenstap naar instellingsaccreditatie.

Bij de nieuwe audits in het kader van de accreditatie vonden alle partijen dat alle kwaliteitsfacetten postief moeten uitpakken alvorens er een positief oordeel gegeven zou worden. ‘Verdiend vertrouwen’ moest ook echt verdiend worden. De minister zei dat het misschien handig was om 2 categorieën  van facetten te maken: facetten die sowieso behaald moeten worden en facetten waar een weging en eventueel compensatie vanuit andere facetten in het oordeel mogelijk zou kunnen zijn.

Alle partijen stelden vragen naar de wijze waarop de onafhankelijkheid van de borging en de beoordelende panels gewaarborgd kon te worden. Omdat dit in de stukken van OCW nog onvoldoende helder was gemaakt zien de woordvoerders uit naar de uitwerking in de wettelijke kaders ten aanzien van dit aspect. De minister lichtte toe, dat hij er van uit gaat, dat de instellingen zelf met voorstellen zullen gaan komen voor de bemensing van de beoordelende panels en dat de NVAO deze toetst op criteria als een voldoende onafhankelijkheid van de betrokken experts.

Ook de Kamer maakte zich zorgen over ‘de weeffouten’ die in het proces van implementatie dreigen te komen, zoals vanuit de HBO-raad op ScienceGuide was aangegeven. De minister gaf aan dat bepaalde criteria –die als resultaten van de pilots zouden worden vastgesteld- in een ministerieel besluit zouden worden opgenomen, in het voorjaar van 2009. Het CDA wilde niettemin op de hoogte gehouden worden van de opzet van zulke ministeriële regelingen en de gelegenheid hebben om daar invloed op hebben. Dit heeft de minister toegezegd, maar hij gaf aan dat hij wel de vaart erin wil houden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK