Kamer wil duidelijkheid over openbaarheid

Nieuws | de redactie
11 maart 2008 | Deze week nog debatteert de Kamer over de transparantie van het wetenschappelijk onderzoek. Daarbij komt ook de openheid rond de financiering van bijzondere leerstoelen en hoogleraren aan de orde. De KNAW wil “openbaarmaking van die registers op een eenvoudig te vinden website, bijvoorbeeld die van de VSNU”” en vindt het “van groot belang, dat óók de overheid als opdrachtgever de gedragscode erkent. In de praktijk wordt het openbaar maken van onderzoeksresultaten nog wel eens getraineerd of zelfs verboden.”

In dat verband heeft de SP vragen gesteld over de registers van zulke leerstoelen en hun openbaarhe3id. De minister zegt daar onder meer over: “De registers van de afzonderlijke universiteiten komen voort uit de Gedragscode Wetenschaps-beoefening, artikel IV.7. In de code staat ook vermeld dat deze registers bijvoorkeur openbaar zijn. Ik onderschrijf deze voorkeur maar zie geen aanleiding om deze openbaarheid te verplichten zoals in de gestelde vraag besloten ligt. De gedragscode, de wijze waarop de instellingen daaraan uitwerking geven en de naleving ervan is de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Daarin heb ik geen rol.”

De KNAW bepleit hier een krachtiger opstelling en “pleit voor openbaarmaking van die registers op een eenvoudig te vinden website, bijvoorbeeld die van de VSNU. De Akademie is van mening dat gedragscodes pas gaan leven als ze geïnternaliseerd zijn door onderzoekers en leidinggevenden. Besturen en directies van onderzoekinstellingen hebben een belangrijke taak om het naleven van de gedragscode te bevorderen.

Van groot belang is ten slotte dat óók de overheid als opdrachtgever de gedragscode erkent. In de praktijk wordt het openbaar maken van onderzoeksresultaten nog wel eens getraineerd of zelfs verboden.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK