Kleine Vlaamse opleidingen moeten verdwijnen

Nieuws | de redactie
31 maart 2008 | Als een opleiding minder dan 80 studenten heeft, kun je die dan niet maar beter sluiten? De Vlaamse minister Frank Vandenbroucke zei na verschijning van het rapport van de commissie-Soete dat hij wel die kant op wil. De instellingen proberen ondertussen via uitzonderingsbepalingen en samenwerkingsverbanden daadwerkelijke sluiting van opleidingen te voorkomen.De discussie hierover woedt in Vlaanderen, maar het probleem speelt ook in Nederland. Hoe zorg je ervoor dat iedere regio volwaardig hoger onderwijs kent? De hogeschool Drenthe koos er onlangs voor met de CHN tot Stenden te fuseren. De hogeschool Zeeland probeert manmoedig zelfstandig te blijven, maar dat lukt momenteel alleen met extra subsidies van OCW en provincie.

In Vlaanderen heeft Vandenbroucke zich nu laten adviseren over rationalisatie van opleidingen, oftewel de macrodoelmatigheid. Voor bacheloropleidingen die minder dan 80 studenten tellen, moet tegen september 2012 een rationalisatieplan van kracht zijn, op enkele uitzonderingen na. Tegen 2015 wordt de norm op 115 studenten gelegd. Daarnaast kunnen er tot 1 september 2011 geen nieuwe opleidingen van start gaan.

Ambitieuze instellingen hebben er wel bezwaar tegen dat ze de komende jaren geen nieuwe opleidingen mogen starten. Tegelijkertijd gebruiken de universiteiten van Leuven en Gent de ontstane situatie om hun machtsbasis te versterken. Dat doen ze door associaties te sluiten met hogescholen. Zo kunnen opleidingen door regionale samenwerkingsverbanden gehandhaafd blijven. Zo werken de Katholieke Hogeschool Limburg samen voor wat betreft de bacheloropleiding vroedkunde. Die hebben respectievelijk 71 en 64 studenten, te weinig dus. Maar ze hebben ook al een samenwerkingsakkoord, en samen zijn ze wel groot genoeg.

Nu al hebben Leuven en Gent samen 125.000 studenten binnen hun poorten – oftewel tweederde van de Vlaamse studentenpopulatie. Wat Vandenbroucke betreft vindt de verdere concentratie van opleidingen plaats langs de lijn Gent-Brussel en de lijn Leuven-Hasselt. Antwerpen blijft daarbuiten, en vormt daardoor het ‘punt’ tussen de twee assen.

Maar de Katholieke Universiteit Leuven trekt zich weinig aan van deze in Brussel bedachte assen, zo meldde De Standaard onlangs. Die universiteit is er – met instemming van de bisschoppen – in geslaagd bijna alle katholieke hogescholen in Vlaanderen aan zich te binden, ook in de regio Gent.

De commissie-Soete wil de leidende rol van universiteiten in Vlaanderen versterken. Hogescholen zouden alleen nog professionele bachelors moeten doceren, en hun academische bachelors overdragen aan de universiteiten. Ook wil de commissie-Soete het kunstonderwijs opnemen in het binaire stelsel. Dit zou betekenen dat universiteiten academische kunstopleidingen zouden kunnen gaan aanbieden.

Lees hier het rapport van de commissie-Soete


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK