Lerarenopleidingen leggen kennisbasis vast

Nieuws | de redactie
31 maart 2008 | De eindtermen van de lerarenopleidingen worden landelijk vastgelegd. Dat heeft het bestuur van de HBO-raad afgelopen vrijdag besloten, in het streven het niveau te verhogen. Elke student moet aan het einde van de opleiding aantonen dat hij de vastgelegde kennis paraat heeft. Daarbij wordt voor alle studenten dezelfde norm gehanteerd. Met dit besluit komen de lerarenopleidingen onder meer tegemoet aan ambities uit het actieplan Leerkracht van onderwijsminister Plasterk en van de commissie Dijsselbloem.De (tweedegraads) lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs leggen voor elk schoolvak vast over welke kennis en vaardigheden toekomstige leraren moeten beschikken voordat zij het diploma behalen. Pabostudenten moeten niet alleen in het begin, maar ook aan het einde van de opleiding aantonen dat zij over voldoende taal- en rekenvaardigheid beschikken. Ook hier wordt het eindniveau landelijk vastgelegd.

Het betreft een voorlopig besluit van het bestuur van de HBO-raad. Op 18 april bespreekt de Algemene Vergadering het voorstel. Als die het plan goedkeurt, bereiden de landelijke opleidingsoverleggen LOBO (pabo’s) en ADEF (tweedegraads lerarenopleidingen) de invoering van de maatregelen voor.

Intake en voorbereidende periode
Om het niveau van beginnende studenten te waarborgen willen hogescholen met elke nieuwe pabostudent een uitgebreide intake houden voordat deze aan de opleiding begint. Kandidaten die nog niet voldoende zijn voorbereid op de studie, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een voorbereidende periode of summer  courses die speciaal voor hen opgezet worden.

Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO- raad, roept minister Plasterk op om de uitgebreide intake van pabostudenten en de voorbereidende periode financieel mogelijk te maken; zowel voor de hogeschool als voor de student. “We doen er alles aan om het eindniveau van de opleidingen te verhogen. Dat lukt ons alleen als ook het startniveau van nieuwe studenten op het gewenste peil is. Het mbo en voortgezet onderwijs zijn daar hard mee bezig. Het onderwijs zet alles op alles. Wij verwachten dat de minister ook een stevige bijdrage levert.”

Verbeteringen intensiveren en versnellen
In 2005 maakte de HBO-raad afspraken met het ministerie van OC&W over het versterken van de lerarenopleidingen. Uit een voortgangsonderzoek dat eind 2007 werd uitgevoerd, blijkt dat de hogescholen op koers liggen met de uitvoering van de maatregelen waartoe werd besloten. Op een aantal onderdelen is de invoering nog niet volledig voltooid. Die onderdelen en de bovenstaande maatregelen nemen de lerarenopleidingen in de komende periode ter hand. Met de huidige maatregelen intensiveren en versnellen de opleidingen het proces van kwaliteitsverbetering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK