Master van 1 jaar voldoet

Nieuws | de redactie
10 maart 2008 | De inspectie acht het niet nodig om de wetenschappelijke masteropleidingen, die in ruim de helft van de gevallen eenjarig zijn, te verlengen. Onderzoek onder diverse partijen leverde weinig knelpunten op, zo blijkt uit het rapport Masterjaren tellen. Verzwaring van de studie kan nu al, met name in de bacherlorfase van sommige studies.

In eerder onderzoek naar het bachelor-mastersysteem ontving de inspectie signalen dat vertegenwoordigers van de masteropleidingen een eenjarige opleiding te kort vonden om studenten op het gewenste niveau te brengen. Op verzoek van OCW heeft de inspectie onderzocht of universiteiten, studenten, afgestudeerden en werkgevers inderdaad problemen ervaren die te maken hebben met de eenjarigheid. Ook is geïnventariseerd hoe de situatie in de buurlanden is en wat dat inhoudt voor de internationale erkenning van diploma’s. Naar aanleiding van het onderzoek komt de inspectie met een aantal aanbevelingen.

Werkgevers en afgestudeerden blijken geen klachten te hebben die voortkomen uit de duur van de masteropleiding. Internationaal gezien spelen er een aantal knelpunten met betrekking tot het erkennen van diploma’s in Vlaanderen. Ook vanuit het onderwijs worden er problemen gemeld. Niet alle eenjarige opleidingen ervaren problemen en waar dit wel zo is, zijn de verschillen zodanig van aard en omvang, dat generieke verlenging van de cursusduur niet de goede aanpak is.

Voor het oplossen van een aantal specifieke knelpunten adviseert de inspectie het volgende:

-In een aantal gevallen kunnen opleidingen duidelijker keuzes maken ten aanzien van het doel en de positionering van de masteropleiding.
-In programma’s van sommige bacheloropleidingen is ruimte voor verhoging van de moeilijkheidsgraad en verzwaring van de studielast. Opleidingen zouden deze ruimte (beter) moeten benutten.
– Momenteel is er een mogelijkheid om via de NVAO de studieduur te verlengen met 60 ECTS-punten (een studiejaar). De inspectie adviseert ook verlenging met 30 ECTS-punten toe te staan.
-In internationaal perspectief is het van belang om het gerealiseerde niveau vast te kunnen stellen, zodat vergelijkingen minder gebaseerd hoeven te worden op verschillen in stelsels en nominale opleidingsduur.
Ook merkt de inspectie op dat er beter zicht moet komen op de studie-inzet en tijdsbesteding van studenten en de zwaarte en moeilijkheidsgraad van opleidingen.

Lees hier het rapport: Inspectierapport Masterjaren tellen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK