Mohamed en zijn medestudenten

Nieuws | de redactie
13 maart 2008 | Hoe verbeter je het studiesucces van allochtone studenten? Onderzoeken tot nu toe hierover gedaan, zijn veelal algemeen van aard. José Beijer (HU) volgde vier studenten op de lerarenopleiding. De portretten laten zien dat er tussen allochtone studenten grote verschillen zijn.

Verschillen bijvoorbeeld in het omgaan met de eigen achtergrond, in hun motivatie om hun taalvaardigheid Nederlands te ontwikkelen en de manier waarop zij dat aanpakken, en in hun bewustzijn van verschillen tussen onderwijscultuur. De onderzoeken en projecten die tot nu toe in het hoger onderwijs zijn uitgevoerd geven inzicht in de studieproblemen van studenten uit etnische minderheidsgroepen in het algemeen en op groepsniveau. Men spreekt daarbij over groepen: allochtone studenten, nieuwkomers, onderinstromers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten wat betreft de aard en ernst van de knelpunten en dat heeft uiteraard gevolgen voor de aard van de begeleiding.

Inmiddels is wel bekend welke knelpunten er zijn, maar er is nog weinig bekend over de manier waarop ze zich in de dagelijkse praktijk van het onderwijs manifesteren, in de opleiding en op de werkplek, en welke rol betrokkenen daarbij hebben. Daarvoor is een beter en directer beeld nodig van die dagelijkse praktijk en van het functioneren van studenten en van hun docenten en begeleiders in de context van het onderwijs. Beijer heeft haar onderzoek daarom uitgevoerd in onderwijssituaties waarin studenten en hun begeleiders een actieve rol spelen, in de hoop dat dat concrete inzichten zou opleveren voor een aanpak die tot meer studiesucces van studenten uit etnische minderheidsgroepen zou kunnen leiden.

José Beijer, Mohamed en medestudenten op de lerarenopleiding. Verslag van vier casestudies.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK