Nederland moet vooraan bij kernfusie

Nieuws | de redactie
27 maart 2008 | Minister Van der Hoeven wil dat Nederland vooraan de rij staat bij het inspelen op het kernfusieproject ITER. “Als het ons lukt, wordt hier wel wereldgeschiedenis op energiegebied geschreven. We zitten nu in de fase waarin strategische allianties moeten worden gesmeed, zodat straks de opdrachten kunnen worden binnengehaald.  Wat dat betreft was het een goed teken dat we bij ITER de eerste economische missie van een dergelijke omvang waren.”

Zij noemt het enorme plan “een project met een lange geschiedenis en een nog langere toekomst.” In Zuid-Frankrijk werken de EU, Rusland, Japan, Korea, China, India en de USA aan een proefopstelling op grote schaal.

“Doel is de technologische en wetenschappelijke haalbaarheid van kernfusie voor opwekking van elektriciteit aan te tonen. En dan ook nog graag zo dat het economisch rendabel wordt. De investeringen hiervoor zullen zo’n 10 miljard euro bedragen, 5 miljard voor de bouw en 5 miljard voor de exploitatiefase.

Het gaat dan ook om iets enorms in alle opzichten. Fysiek enorm: het te bouwen reactorvat gaat meer wegen dan de Eiffeltoren. Technologisch en wetenschappelijk enorm complex:  er moeten materialen worden getest die de hitte van een neutronenbombardement kunnen doorstaan. We hebben het dan wel over 150 miljoen graden Celcius, daar kan je je toch niets bij voorstellen?

Maar het meest enorm is wat mij betreft het wenkende toekomstperspectief. Als het ons lukt, wordt hier wel wereldgeschiedenis op energiegebied geschreven. Een energiebron volgens het principe van de zon, zonder uitputting van grondstoffen en met overzienbare afvalstromen.

Een groep met vertegenwoordigers van zo’n twintig bedrijven en kennisinstellingen reisde met me mee. In totaal zijn er een kleine negentig matchmaking-gesprekken gevoerd. Te oordelen naar de enthousiaste reacties van zowel de Nederlandse als de Franse deelnemers, was het wonderwel gelukt om de goede gesprekspartners bij elkaar te brengen. We zitten nu in de fase waarin strategische allianties moeten worden gesmeed, zodat straks de opdrachten kunnen worden binnengehaald. Je moet zorgen dat je daarbij vooraan in de rij staat.  Wat dat betreft was het een goed teken dat we bij ITER de eerste economische missie van een dergelijke omvang waren.

De organisatie ITER-NL kan voor de betrokkenheid van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven bij ITER een belangrijke trechter- en signaleringsfunctie vervullen. Met de bedrijven heb ik afgesproken dat we over een aantal maanden de koppen nog eens bij elkaar steken om te kijken hoe de follow-up van deze eerste ronde geweest is. Mijn gevoel is dat we een hele goede  zet hebben gedaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK